Jdi na obsah Jdi na menu

3.třída

V posledním týdnu, kdo ještě nevrátil učebnici angličtiny, nechť tak učiní! 

Děkuji Vám za spolupráci v tomto školním roce a přeji Vám krásné léto a dětem hezké prázdniny :)

 

Plán od 20.6. do 24.6.

O víkendu si prosím zkontrolujte učebnice, ať jsou čisté a případně opravené, v tomto týdnu vybíráme učebnice. Máme vše hotovo a budeme dělat třídnické práce. Případně se podíváme na pohádku :)

Konec školního roku se blíží a také prázdniny, moc děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 13.6. do 17.6.

Poslední zkoušecí, případně testíkový týden, pak už bude pedagogická rada a známky se budou uzavírat. Ráda bych s dětmi ještě napsala malý testík na slovíčka poslední probrané lekce, nechť se na ně např. o víkendu ještě podívají. Jinak budeme opakovat další lekce probrané od začátku školního roku 3.,4., 5., 6. lekci :)

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 6.6. do 10.6.

Učebnice máme téměř dobrané, v tomto týdnu začínáme opakovat učivo 3. ročníku od začátku školního roku, postupně vše, co jsme letos probrali.

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování 1. a 2. lekce v posledním měsíci tohoto školního roku

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 30.5. do 3.6.

V tomto týdnu doděláme 8. lekci jak v učebnicích, tak v pracovních sešitech. Začneme opakovat vše od začátku školního roku. Opakovací test máme napsaný, známky postupně zapisuji di Bakalářů.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 23.5. do 27.5.

V tomto týdnu pokračujeme v učebnici na str. 61 a 62, v PS. na str. 79 a 80. V tomto týdnu si napíšeme opakovací doplňovací test. Budou v něm slovíčka oblečení, dále číslovky 1- 20 a obrázek dětí a úkolem bude doplnit slovíčka oblečení- co mají děti na sobě.

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 16.5. do 20.5.

V tomto týdnu pokračujeme tématem Clothes- Oblečení. Trénujeme otázku: What are you wearing? Co máš na sobě? Odpovídáme na ni: I´m wearing a pink dress. Mám na sobě růžové šaty. Popisujeme také co má na sobě on a co ona. He is wearing....She is wearing... trénujeme oblečení ústně, písemně a děláme kvíz na oblečení. Budeme také poměřovat co je jak dlouhé, krátké, že je něco too big- příliš velké nebo too small- příliš malé a něco je just right- právě akorát. V učebnici postoupíme na str. 59-60, v PS. max. na str. 76.

Ráda bych se už na slovíčka oblečení dětí zeptala- hlavně ústně, jednoduché slovíčko, bych jim dala i napsat.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 9.5. do 13.5.

V tomto týdnu začínáme 8. lekci. Je třeba si vypsat slovíčka 8. lekce do slovníčku. Uděláme první tři stránky v učebnici a v pracovním sešitě: 56- 58. V této lekci se budeme zabývat slovní zásobou na téma oblečení. Je to pro nás částečně opakování ze 2. třídy a učivo si rozšíříme. Pro přehled učiva vkládám výukové video. Ve škole si společně zahrajeme on line kvíz na téma oblečení.

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek 8. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- What are you wearing, přivlastňování- Jack´s jumper- Jackův svetr..

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 2.5. do 6.5.

V tomto týdnu doděláme celou 7. lekci, zopakujeme si ji a na závěr bychom si napsali malý test na slovíčka 7. lekce. Některá slovíčka budou děti psát, něco jenom doplňovat. Zaměřím se na hlavní slovíčka lekce- tedy popisovali jsme osobu, že je vysoká, krátká, tlustá nebo štíhlá, mladá nebo stará, že má dlouhé blonďaté vlasy a modré oči- například :) na str. 48 v učebnici je také šest základních slovíček, které jsme celou lekci používali. Uvidíme, jak bude čas a pomalu bychom začali novou lekci.

VÝUKOVÉ VIDEO- dokončení lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- opakování celé 7. lekce

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 25.4. do 29.4.

V tomto týdnu pokračujeme 7. lekcí. Všichni už by měli mít vypsaná slovíčka 7. lekce. Co teď hlavně trénujeme, je popis osob. Např, : He´s tall. On je vysoký. He´s thin. On je štíhlý. He´s got short brown hair. He is wearing blue jeans, a white T- shirt and black shoes. a podobně..UČ. str. 52- 56- Popis osob+ Email Gregovi, PS. str. 67- 68

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 52, Looking at Art, Podívejme se na umění

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 53, An email to Greg

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 19.4. do 22.4.

V tomto týdnu pokračujeme 7. lekcí, vypište si prosím slovíčka, kdo náhodou ještě nemáte hotovo :) Pokračujeme v učebnici na str. 50- 52 a v pracovním sešitě str. 65- 66. Po Velikonocích budeme opakovat :)

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 11.4. do 13.4.

Tento týden bude krátký, protože se blíží Velikonoce a s nimi spojené prázdniny :) Budeme opakovat probrané učivo a zabývat se Velikonocemi v učebnici i pracovním sešitě a dělat Velikonoční kvíz :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Happy Easter :)

Užijte si svátky jara a přeji celé krásné jaro :)

 

Plán od 4.4. do 8.4.

V tomto týdnu pokračujeme trénováním předložek. A dokončíme lekci kapitolou In Britain- téma domácí mazlíci- My pets. UČ. str 47, PS. str. 59- 61. Dětí se už v tomto týdnu zeptám na slovíčka 6. lekce na známky. Celou lekci si ještě zopakujeme a je možné, že koncem týdne začneme nová základní slovíčka 7. lekce.

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 6. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 48, PS. str. 62

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 28.3. do 1.4.

V tomto týdnu pokračujeme 6. lekcí, kdo ještě nemá vypsaná slovíčka této lekce, prosím dopište si! Pro přehled učiva se můžete podívat na podpůrná výuková videa.

VÝUKOVÉ VIDEO- Názvy místností- opakování slovíček ze 2. třídy, UČ. str. 42

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 43, trénování probraných předložek IN-V, ON- NA, UNDER-POD

VÝUKOVÉ VIDEO- Homes through history, p.44

VÝUKOVÉ VIDEO- an email to Greg, p.45

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 21.3. do 25.3.

Tento týden pokračujeme v UČ. str. 41- Where´s Hammy? Přečteme si krátký příběh. Naším cílovým učivem bude: He/ She/ It´s...On/ Ona/ Ono je..., He/ She/ It isn´t... On/ Ona/ Ono není... in-v, on- na, under- pod, hamster- křeček, kitchen- kuchyň, cage- klec, washing machine- pračka, dále na str. 42, kde nás čeká písnička Flossy´s got a ball.- Flossy má balónek. Zopakujeme si názvy místností, které známe již ze 2. třídy. 

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 41, opakování slovíček z minulé lekce, předložky PS. str. 52

Děkuji za Vaši spolupráci :)

Plán od 14.3. do 18.3.

V tomto týdnu doděláme 5. lekci. Děti by v tomto týdnu měly umět už pěkně slovíčka 5. lekce. Trénujte i psaní. Začneme základní slovní zásobu nové 6. lekce. Pro přehled aktuálního učiva, vkládám pomocná výuková videa.

VÝUKOVÉ VIDEO- My body, In Britain

VÝUKOVÉ VIDEO- 6. lekce, Greg´s flat

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 7.3. do 11.3.

V tomto týdnu doděláme 5. lekci jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. Vzhledem k tomu, že už dva týdny trénujeme a pořád dokola píšeme a v kvízu klikáme na číslovky 11- 20, v tomto týdnu už je budu zkoušet, jak ústně, tak písemně. Tak se na ně doma ještě podívejte :)

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

 

Plán od 28.2. do 4.3.

Testy napsané, známky zapsané. Děláme sloveso TO HAVE, nejdůležitější tvary tohoto slovesa, které používáme, máme zapsané ve školních sešitech. Slovíčka mají mít už všichni vypsaná a trénujeme je. Naším velkým úkolem jsou číslovky 1-20, píšeme je na tabuli, do sešitu, doplňujeme je v pracovním sešitu. Doma je trénujte psaním na papír klidně 2x, 3x dokola.

Budeme pokračovat v UČ. str.36,37 a v PS. str. 44,45

VÝUKOVÉ VIDEO- Have you got a ball, UČ. str 35

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 36, PS. str 45

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str.37, An email to Greg

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 21.2. do 25.2.

Látku máme sjednocenou, kdo co neměl, dodělali jsme a proto můžeme začít novou lekci. Respektive se 3. B už jsme začali, se 3.A začínáme :) 

U5- At the park- V parku. 3.A- začínáme, budeme dělat nová slovíčka, tvary slovesa TO HAVE- budeme si říkat co kdo má, UČ. str. 32- 33,3.B- pokračujeme v 5. lekci, děláme a trénujeme číslovky 1-20,UČ. str.34-35, trénujeme také písemně! Obě třídy by měly mít vypsaná slovíčka 5. lekce ve slovníčku DICTIONARY.

Obě třídy 3.A i 3.B budou tento týden psát opakovací test na 4. lekci. Nezapomeňte si zopakovat slovíčka 4. lekce a projít si všechna cvičení v PS v této lekci, určitě se některá cvičení objeví v testíku :)

VÝUKOVÉ VIDEO- začátek 5. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- Let´s play football

VÝUKOVÉ VIDEO- sloveso TO HAVE v PS, práce pro 3.B

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 14.2. do 18.2

Uvidíme se s dětmi téměř po dvou týdnech a jarních prázdninách a ujasníme si, co děti udělaly v suplovaných hodinách, kam došly a proto si zopakujeme 4. lekci a navážeme učivo podle toho, kde děti skončily.

Tento týden začínáme novou 5. lekci- je třeba si vypsat slovíčka této nové lekce do slovníčku DICTIONARY. Opakujte si slovíčka lekce minulé 4. lekce- v příštím týdnu by se psal test v novém pololetí na 4. lekci. Děláme tvary slovesa TO HAVE, děti si to nejdůležitější, co používáme zapsaly do školních sešitů- tedy 3.B, 3.A si zapíše ve středu.

VÝUKOVÉ VIDEO- 5. lekce

Děkuji za Vaši spolupráci :)

Plán od 31.1.- 3.2.

Od včerejšího dne 26.1. jsem nemocná+ ošetřuji člena rodiny. V příštím týdnu nás čeká kontrola u praktického lékaře + PCR testy. Učitelů i žáků chybí hodně. Hodně se spojuje a supluje. Po dobu mojí nepřítomnosti budou mé hodiny AJ v kompetenci suplujícího pedagoga. Doporučuji Vám opakovat si probranou látku z poslední probrané lekce a hlavně trénovat slovní zásobu ústně i písemně.

Děkuji za pochopení :)

Plán od 24.1. - 28.1.

V tomto týdnu doděláme 4. lekci v učebnici i v pracovním sešitě. Vzhledem k tomu, že chybí učitelé i žáci, supluje se a spojuje a tak se snažím vyjít vstříc tak trochu všem a učivo někdy přizpůsobuji dle situace a nejedeme třeba vždy přesně podle plánu, ale neunikne nám nic, nebojte se :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland

VÝUKOVÉ VIDEO- Fruits, str 31

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

 

Plán od 17.1. do 21.1.

V tomto týdnu pokračujeme 4. lekcí, slovíčka už mají děti pěkně umět, v tomto týdnu budu slovíčka zkoušet. Vkládám výuková videa pro přehled učiva a pro ty, co jsou například doma nemocní, aby si mohli doplnit to, co my děláme ve škole. Kdo do školy chodí, prosím nedělejte napřed cvičení v PS. je to naše školní práce, děláme ji ve škole.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 28+ PS, Money- Peníze

VÝUKOVÉ VIDEO-UČ. str. 29, Greg+ PS, an email to Greg

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 30, Colin+ PS

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 10.1. do 14.1.

V tomto týdnu pokračujeme 4. lekcí- téma jídlo- Food. Děláme věty I like... I don´t like.. Děti mají mít vypsaná slovíčka 4. lekce ve slovníčku DICTIONARY. Pořád slovíčka opakujeme dokola. Vyzkouším si dobrovolníky u tabule ústně ze slovíček a dvě tři slovíčka jim dám na tabuli napsat. Ve škole si uděláme kvíz, stejný jako druhá skupina s kolegyní.

VÝUKOVÉ VIDEO- UĆ. str 26, PS. str. 32, I like, I don´t like

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 27, PS. str. 33- otázka Do you like...? Yes, I do. No, I don´t.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

Plán od 3.1. do 7.1.

V tomto týdnu si nejdříve zopakujeme látku probíranou před Vánocemi a poté začneme novou lekci. Tento týden na známky nezkouším.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 13.12. do 17.12. a od 20.12. do 22.12

V tomto týdnu píšeme opakovací test na 3. lekci. Zvládnout test znamená umět slovíčka 3. lekce. S dětmi jsem celý týden na test trénovala, dělali jsme cvičení i slovíčka z testu. Doporučuji projít si v pracovním sešitě cvičení 3. lekce. Poté už začínáme téma Merry Christmas, které budeme dělat až do Vánoc.

Děkuji Vám za vaši spolupráci a přeji Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2022!

VÝUKOVÉ VIDEO- opakování celé 3. lekce, třeba někomu toto video pomůže v přípravě na náš test, je zde znovu zopakovaná celá naše 3. lekce :) 

QUIZIZZ- Merry Christmas, vánoční kvíz, platnost do 23.12.

 

Plán od 6. 12. do 10. 12.

V tomto týdnu nás čeká Colin in Computerland a kapitola In Britain. Pomalu se chýlíme ke konci 3. lekce a tak je opravdu třeba už perfektně umět slovíčka této lekce jak ústně, tak písemně.

 

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, str. 22

QUIZIZZ- Toys, platnost do 15. 12. kvíz pro trénink, není na známky, ale pro děti, které jsou v karanténě na známky je a ty si ho zahrají do pátku 10.12. do 10h

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 29.11. do 3.12.

V tomto týdnu pokračujeme tématem Toys- hračky, kombinujeme barvu a podstatné jméno. Budeme pracovat v UČ. str. 20 a 21 a v PS. str. 22, 23 a 24, přečteme si email od Grega a odpovíme mu :) Už nám začínají krásně jít slovíčka 3. lekce a tak bych ráda v tomto týdnu vyzkoušela pár dobrovolníků u tabule na slovíčka 3. lekce, dvě tři barvy bych dala dětem na známky napsat. Barvy už by děti měly zvládnout napsat. Většina dětí už chodí do školy, kdo by byl ještě doma v karanténě, zadávám kvíz a jako samostudium si děti, které budou doma udělají právě výše zmíněné stránky, které budeme dělat s dětmi ve škole :)

QUIZZIZ- Opakovací kvíz, co už umíme od začátku školního roku :) Platnost do 5.12.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 22.11. do 26.11.

V tomto týdnu pokračujeme 3. lekcí. Všichni už mají mít vypsaná slovíčka 3. lekce ve slovníčkách DICTIONARY a slovíčka mají trénovat ústně a písemně. V učebnici budeme pracovat na str. 18 a 19 a v pracovním sešitě na str.19. Děti, které jsou v karanténě udělají na známky KVÍZ, podepisujte se prosím celým jménem, ať vidím, kdo kvíz udělal. Sledujte Bakaláře, den před on line hodinou Vám pošlu odkaz na on line místnost a čas, kdy hodina proběhne.

VÝUKOVÉ VIDEO- souhrnné opakování barev

VÝUKOVÉ VIDEO-PS. str.19

QUIZIZZ-Toys, kviz si zahraj do pátku 26.11. do 10.00, pro skupinu dětí, která je v karanténě je kvíz povinný a na známky

Děkuji za Vaši spolupráci :)

Plán od 15.11. do 19.11.

V tomto týdnu píšeme opakovací test 2. lekce. Je potřeba potrénovat slovíčka 2. lekce a v testu budou podobná či totožná cvičení, která jsme dělali v pracovním sešitě- můžete si ještě jednou projít. V tomto týdnu začneme také 3. lekci téma hračky. Prosím v tomto týdnu si vypište nová slovíčka do slovníčku DICTIONARY- poslední hodinu v tomto týdnu si slovíčka zkontroluji. 

VÝUKOVÉ VIDEO- Úvod do nové slovní zásoby 3. lekce- Toys

VÝUKOVĚ VIDEO- slovíčka 3. lekce

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 8.11. do 12.-11.

V tomto týdnu dokončíme 2. lekci. Celou si ji ještě zopakujeme. Můžu zkoušet slovíčka, děti by je měly už pěkně umět.

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 2. lekce

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 1.11. do 5.11.

V tomto týdnu pokračujeme v UČ. a v PS. na str. 13 a 14- napíšeme email Gregovi a uděláme komiksový příběh Colin in Computerland. U tabule bych si už vyzkoušela slovíčka 2. lekce- ústně, ale dvě tři slovíčka dám dětem také napsat. Tak si slovíčka opakujte prosím :) Později vložím výukové video, které slouží k opakování probíraného učiva a máte tak přehled, co ve škole děláme. Také video vkládám hlavně pro nemocné děti, které ve škole nejsou, aby si látku doma doplnily a nezameškaly tak moc, ale prosím kdo do školy chodí nedělejte napřed podle videí úkoly v pracovním sešitě. Děláme tuto práci ve škole, děkuji.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 13, countries and continents, PS. str. 13

VÝUKOVÉ VIDEO-UČ. str 14, PS. str 14- Colin in Computerland

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán os 18.10. do 22.10.

V tomto týdnu pokračujeme v tématu barvy a školní předměty, barvy trénujeme jak ústně, tak písemně, doma můžete trénovat také :) Trénujte prosím také vypsaná slovíčka ve Vašich slovníčcích DICTIONARY. Děti bych si ráda u tabule vyzkoušela a na slovíčka se jich ústně zeptala, tři slovíčka bych jim dala napsat na tabuli- barvy. Vkládám podpůrná výuková videa k našemu aktuálnímu učivu. Tento týden maximálně dojdeme v UČ. na str. 12 a PS. str. 12, možná ale skončíme stranou 11. V pátek nás čeká malé anglické zpestření a to projekt Halloween. Připomeneme si tento anglosaský svátek. Naučíme se halloweenská slovíčka a čekají na nás soutěže a sladká odměna :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Naše aktuální učivo, barvy

VÝUKOVÉ VIDEO- Naše aktuální učivo, UČ. str. 11, PS. str.11

QUIZIZZ- Opakování barev, kvíz je jen k procvičování, není na známky

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

 

Plán od 11.10. do 15.10.

Testy máme napsané, známky najdete v bakalářích a jedeme dál. Začali jsme 2. lekci. Děti mají mít vypsaná slovíčka 2. lekce ve slovníčku DICTIONARY a mají je trénovat. Trénujeme i ve škole, ale slovíček je hodně, tak je třeba si je projít i doma. V tomto týdnu budeme pracovat v učebnici na str. 9, 10 a v PS na str. 8, 9. Zahrajeme si kvíz, stejný jako druhá půlka třídy s kolegyní.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 4.10. do 8.10.

V tomto týdnu nás čeká test na 1. lekci. Máme ji celou probranou a zopakovanou. Trénujte číslovky 1- 10 ústně i písemně, jednoduché fráze z UČ. str. 7 a z PS. str.6. Děti by měly znát, jak se řekne: Jak se jmenuješ? Jmenuji se.... Jsem např. Jana. Kdo to je? Jak se máš? Dobře, děkuji. Ahoj. Na shledanou. Vše máme zapsané ve školních sešitech. Měly by umět také slovíčka z 1. lekce, která si vypsaly do slovníčku DICTIONARY. Koncem týdne začneme novou lekci č.2 At school- Ve škole. Děti si postupně vypíší slovíčka 2. lekce do slovníčků DICTIONARY.

V jedné hodině uděláme jednoduchý on line kvíz, který bude dělat i druhá část třídy s kolegyní, jedeme paralelně.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 27.9. do 1.10.

V tomto týdnu je v úterý státní svátek a tedy volno. 3.B přijde o jednu hodinu angličtiny. Na tento týden nezadávám nic nového, budeme opakovat již probrané učivo, nebudeme psát test, jen opakovat a opakovat.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 20.9. do 24.9.

V tomto týdnu pokračujeme opakováním číslovek one, two, three, four, five, six, seven , eight, nine, ten. Zazpíváme si písničku A game in the garden UČ. str. 6, najdete ji i na CD ve vašich pracovních sešitech.UČ. str. 6, PS. str.5. Dále budeme pracovat v UČ. na str. 7 a v PS. na str. 6- seznámíme se Sophií a jejím kamarádem Georgem, přečteme si slova a krátké pozdravy, procvičíme jejich používání a zdokonalíme jejich písemný projev, dozvíme se něco o britské kultuře. V tomto týdnu už známkujeme a ráda bych se dětí zeptala na to, co jsme opakovali, tedy na základní barvy, počítání do 10 a pár jednoduchých frází, které opakujeme What´s your name? How old are you? What´s this? It´s a cat...It´s a dog.. nic složitého a zapsala bych jim známku do Bakalářů.Pro procvičování vkládám opět kvíz. Kvízy nejsou na známky. Slouží k procvičování a pro zábavu, jsou dobrovolné. Přesto se ale podepisujte celým jménem, ať vidím, kdo procvičoval.

QUIZIZZ- Opakování slovíček ze 2. třídy, kvíz je dobrovolný a zahrajeme si ho i ve škole. Ve škole vybírám ještě jeden další vhodný kvíz a to, když nám zbyde na konci hodiny chvilka :) Platnost kvízu vyprší 29.9.

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 13.9. do 17.9.

Celé září opakujeme slovní zásobu 2. ročníku. Učebnice a pracovní sešity už máme a školní sešit také. Popovídáme si o hlavních postavách naší učebnice, zazpíváme si písničku a našim cílovým učivem bude: Hello- Ahoj, I´m- Já jsem, What´s your name?- Jaké je tvoje jméno?, Where are we today? Kdepak jsme dneska?, In the garden.- V zahradě. Come and play.- Pojď a hraj si. My name is.. Moje jméno je.. Máme domácí úkol: Vypsat si slovíčka 1. lekce do slovníčku DICTIONARY. Kontroluji to koncem týdne. V tomto týdnu ještě do 15.9. neznámkujeme, ale pak už začínáme známkovat. Vkládám opakovací kvíz na známá slovíčka.

QUIZIZZ- platnost do 23.9.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 6.9. do 10.9.

V tomto týdnu doladíme učebnice, pracovní sešity a nadepíšeme si sešity na angličtinu. Začneme opakovat látku 2. ročníku hlavně ústně. ještě neznámkujeme.

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 1.9. do 3.9.

 

Vítám Vás v novém školním roce 2021/22. Mé stránky budou nadále fungovat a tento týden pro Vás mám informaci ohledně vybírání peněz za pracovní sešity. Mám je pro Vaše děti připravené a pracovní sešit stojí 250,- Kč. Čím dříve mi dítě peníze přinese, tím dříve můžeme začít pracovat. Kdo zaplatí, zapíši mu zápis do žákovské knížky, že jsem částku převzala a vše je v pořádku. Na angličtinu budeme letos potřebovat také 2x sešit č. 523. Tento týden bude organizační- učebnice, pracovní sešity, sešity a případně začneme opakovat jednoduchá slovíčka a fráze z loňského školního roku. Učebnice i sešity je třeba obalit.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

 

Plán od 21.6. do 25.6.

Známky uzavřené, vysvědčení se chystá. Vybíráme učebnice. Moc, moc děkuji za Vaši celoroční spolupráci v tomto prapodivném školním roce, byli jste skvělí!!! Přeji Vám krásné léto a dětem krásné prázdniny :)

 

 

Plán od 14.6. do 18.6.

Tento týden nás čeká poslední závěrečný test- lekce č. 8! Děti o něm už ví a kdo se dobře naučil slovíčka 8. lekce test zvládne. Budou v něm stejná či podobná cvičení z pracovního sešitu. Učebnici i pracovní sešit máme téměř hotové a jen doděláme pár drobností. V příštím týdnu od 21. 6. už bych pomalu vybrala učebnice. Pracovní sešity si děti kupovaly, ty jim zůstávají a slovíčka z nich můžou občas o prázdninách trénovat.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 7.6. do 11.6.

Tento týden pokračujeme Emailem Gregovi a Colinem in Computerlandu :D v učebnici i pracovním sešitě. Pomalu se budeme připravovat a opakovat na poslední závěrečný test, který by byl až v týdnu od 14.6. do 18.6.- čili čeká nás takové opakování 8. lekce. Budeme opakovat slovíčka a látku 8. lekce.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str.61

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, UČ. str 62

VÝUKOVÉ VIDEO- Family and relatives, UČ. str. 63

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 8. lekce

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 31.5. do 4.6.

Tento týden pokračujeme lekcí 8. Naše téma, oblečení, co máme na sobě a sloveso TO HAVE, tedy Clothes, What are you wearing? I´m wearing... What is she/ he wearing? She/ he is wearing... I have got... He has got.. a podobně. UČ. str.58, 59, PS. str. 75, 76

VÝUKOVÉ VIDEO- Příliš velké, příliš malé, UČ. str.58

VÝUKOVÉ VIDEO- Příběh, který už známe, přivlastňování- Greg´s jumper...Mr. Potter´s hat... Whose book is this? Čí to je knížka? UČ. str. 59

VÝUKOVÉ VIDEO- Estimating and measuring- Odhadování a měření, UČ. str. 60

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 24.5. do 28.5.

Tento týden budeme psát opakovací testík na slovíčka 7. lekce. Dětem jsem to říkala a zapisovali si to do úkolníčků, někdo do školního sešitu. Trénovali jsme slovíčka 7. lekce ústně i písemně. Podívejte se na to ještě doma. Také začneme poslední 8. lekci naší knížky. Máme na ni zhruba jeden měsíc, což nám akorát vyjde do konce školního roku. Kvíz nevkládám, práce máme dost a zaměřte se teď na slovíčka.

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek 8. lekce, The clothes- oblečení, UČ. str. 56

VÝUKOVÉ VIDEO- What are you wearing? Přivlastňování- Jack´s cat, Mum´s dog a podobně, UČ. str. 57

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 17.5. do 21.5.

Tento týden pracujeme konečně všichni normálně ve škole. Videa už vkládat pravidelně nebudu, možná občas vložím nějaké zajímavé video, které by nám mohlo při výuce pomoci, ale budeme pracovat klasicky ve škole, tak výuková videa nebudou třeba. Budu vkládat kvízy k procvičování, vše ostatní zvládneme ve škole :) Bude nás čekat Colin in Computerland a kapitola in Britain- UČ. str. 54 a 55. Doděláme lekci č.7 v učebnici i pracovním sešitě, všichni by už pěkně měli umět slovíčka této lekce jak ústně, tak písemně, také je mít napsaná ve slovníčku DICTIONARY.

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, p. 54

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. p. 55, Let´s have a day out

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 7. lekce

QUIZIZZ- Colin in Computerland, platnost do 28.5.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 10.5. do 14.5.

Tento týden pokračujeme lekcí 7 se 3.A prezenčně ve škole, se 3.B. on line. 3.B přijďte na naší on line hodinu do naší on line místnosti podle Vašeho on line rozvrhu :)

Vkládám videa a kvíz k procvičování slovíček :)

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 51 + PS 66

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 52 + PS 67

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 53 + PS 68

QUIZIZZ- Describing people- clothes, what are you wearing? Platnost do 21.5. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 3.5. do 7.5.

Tento týden pokračujeme 7. lekcí. Všichni už by měli mít napsaná slovíčka 7. lekce ve slovníčkách DICTIONARY, kdo je nemá, napište si je! Vložím výuková videa, práci s nimi už znáte. Videa jsou teď hlavně pro děti, které jsou on line doma. S dětmi, které budou ve škole si vše projdeme klasicky ve třídě s interaktivní tabulí.

VÝUKOVÉ VIDEO¨- UČ. str. 48, 7. lekce, tvoření množného čísla+ PS. str. 62

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 49, Is that Pam? Je to Pam? He/ She´s got long brown hair..., PS. str.63

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 50, Describing people- Popisování lidí, PS. str.65

QUIZIZZ- Describing people- popis lidí, lekce č. 7., platnost do 11. 5. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 26.4. do 30.4.

 Tento týden se uvidíme prezenčně ve škole se třídou 3.A a to v pondělí, ve středu a v pátek a 3.B bude pracovat on line a to v pátek v 8.00. Tento týden nás čeká Colin in Computerland :) Uděláme ho spolu ve škole a na on line hodině také.

Výuková videa jsou tento týden tři, dodělání 6. lekce, její zopakování a začátek 7. lekce a také procvičovací kvíz. 

VÝUKOVÉ VIDEO- My pets, sloveso to have v kladných větách i záporných, UČ. str.47, PS. str. 59

VÝUKOVÉ VIDEO-Opakování 6. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek 7. lekce, UĆ. str. 48, PS. str. 62

QUIZIZZ - 6. lekce, opakování, platnost do 30.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 19.4. do 23.4.

Tento týden se uvidíme ve škole se 

3.B a to v pondělí, ve středu a v pátek, tak si nezapomeňte vzít v tyto dny učebnici a pracovní sešit angličtiny :) Budeme opakovat a zase opakovat :) Se 3.A se tento týden uvidíme na on line hodině a to v pondělí v 8.55! VSTUP ZDE

Vkládám video a vkládám i jeden kvíz, podívám se, kdo ho hrál :) Další video je jen okrajové, poslouží k opakování, není povinné, ale kdo chce předložky umět, podívá se na něj :)

VÝUKOVÉ VIDEO- An email to Greg, str. 45

VÝUKOVÉ VIDEO- Video k opakování předložek, zjistila jsem, že to dětem moc nešlo, tak vkládám stránku, kterou jsme dělali minulý týden s jednou třídou ve škole a s druhou on line, myslím, že by mohlo k trénování předložek pomoci :)

QUIZIZZ- Greg´s flat, platnost do 23.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 12.4. do 16.4.

Tento týden se uvidíme prezenčně ve škole se třídou 3.A a to v pondělí, ve středu a v pátek a 3.B bude pracovat on line a to v pátek v 8.00. Buďte prosím dochvilní, protože výuka každému učiteli navazuje a nemůžeme si dovolit prostoje či hodinu přetahovat a podobně...děkuji za pochopení. Vložím jedno video - práci s ním už znáte, nezapomeňte podle něj vypracovat i pracovní sešit. Tento týden nevkládám kvíz a se třídou 3.B si při on line hodině napíšu on line test.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 44- Homes through history, nezapomeň na práci v pracovním sešitě str. 56 :)

KVÍZ DO HODINY VE ŠKOLE, DOMA PRO ZÁBAVU A OPAKOVÁNÍ- NE NA ZNÁMKY

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 6.4. do 9.4.

V tomto týdnu pokračujeme v UČ. str. 42- kde nás čeká písnička, ze které využijeme věty typu: Where´s Flossy? In the kitchen, in the sitting room a podobně. V UČ. na str. 43 budeme pokračovat: Where´s the skateboard? It´s under the bed. Budeme používat předložky IN- V, ON- NA, UNDER- POD. Vkládám dvě videa a protože byly Velikonoce, tak tentokrát velikonoční, jarní kvíz- podepište se celým jménem, ať můžu Vaši práci ohodnotit.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 42, PS. str. 54

VÝUKOVÉ VIDEOUČ. str. 43, PS. str.55

QUIZIZZ- Happy Easter, podepiš se celým jménem a zahraj si do pátku 9.4 do 10h :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 29.3. do 2.4.

Tento týden pokračujeme v UČ. str. 41- Where´s Hammy? Přečteme si krátký příběh. Naším cílovým učivem bude: He/ She/ It´s...On/ Ona/ Ono je..., He/ She/ It isn´t... On/ Ona/ Ono není... in-v, on- na, under- pod, hamster- křeček, kitchen- kuchyň, cage- klec, washing machine- pračka, dále na str. 42, kde nás čeká písnička Flossy´s got a ball.- Flossy má balónek. Zopakujeme si názvy místností, které známe již ze 2. třídy. Vkládám videa- postupujte podle instrukcí videa a nezapomeňte vypracovat cvičení ve vašem pracovním sešitě. Zahrajte si kvíz a uvidíme se jako vždy na naší on line hodině :)

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 41, opakování slovíček z minulé lekce, předložky PS. str. 52

VÝUKOVÉ VIDEO- Easter- Velikonoce

QUIZIZZ- At Greg´s flat- V Gregově bytě- počátek lekce 6, zahraj si do pátku 2.4. do 10h, platnost do 2.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 22.3. do 26.3.

Tento týden pokračujeme v učebnici na str. 39 a začínáme lekci 6. Prosím vypište si slovíčka 6. lekce do sešitu DICTIONARY a až je budete mít vypsaná, ofotit prosím a poslat na můj mail jana.bender@seznam.cz

Zjistila jsem bohužel, že někdo neměl vypsaná ani slovíčka lekce 5, tak přistoupím ke kontrole a prosím tedy o zaslání vypsaných slovíček do mailu. Děkuji :)

V nové lekci budeme na on line hodině mluvit o nové slovní zásobě: a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe a další.. Vložím Vám videa, tak si podle nich nezapomeňte projít stránky v učebnici i pracovním sešitě. Kvíz vypracujte opět do pátku do 10h dopoledne. Děkuji :)

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 39- My body, In Britain, PS. str. 48, písnička If you´re happy and you know it.. Když jsi štastný a víš to..

VÝUKOVÉ VIDEO- Nová lekce U6-  Greg´s flat, písnička Feathers on the table! PS. str. 51

QUIZIZZ- My body, vypracuj do 26.3 do 10h!

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 15.3. do 19.3.

V tomto týdnu nás bude čekat An Email from Greg and Colin in Computerland. Podívejte se na obě videa a vypracujte podle nich pracovní sešit. Zahrajte si kvíz do 19.3. do 10h- pátek! Uvidíme se na naší on line hodině v PONDĚLÍ se 3.A v 9.15 a se 3.B v 8.00!!

VÝUKOVÉ VIDEO- An email from Greg+ PS. str. 46

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland+ PS. str. 47

QUIZIZZ - Kvíz o Gregovi. Kvíz si zahraj do pátku 19.3. do 10h, platnost do 19.3. :) 

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Spring holidays- Jarní prázdniny od 8.3. do 14.3.

Užijte si jarní prázdniny a když budete mít čas a chuť, je to jen dobrovolné, opakujte si slovíčka 5. lekce, které jste si vypsali do slovníčků DICTIONARY. Uvidíme se po jarních prázdninách na naší on line hodině v obvyklém čase :) Kdo chce může si zahrát quizizz, ale je to jen dobrovolné, kdybyste o prázdninách měli chuť, zahrejte si :)

QUIZIZZ-číslovky, trénování psaní, platné do 18.3.

 

Plán od 1.3. do 5.3.

Tento týden nás bude čekat Road safety- bezpečnost na silnici v Uč. na str. 36, vkládám opět výuková videa, podle kterých si vypracujete práci v pracovním sešitě a také kvíz, který je na známky. Uvidíme se jako vždy na naší on line hodině.

VÝUKOVÉ VIDEO- Otázka Have you got a skateboard?, UČ. str.35 

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 36, Safety road, PS. str. 45

QUIZIZZ- Kvíz je na známky, číslovky 1- 20, numbers 1-20, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit, kvíz vypracuj do pátku 5.3. do 10h :) V tomto kvízu je jedna chyba, v otázce What number is this?, kde na obrázku bude číslo 8, po Vás počítač bude chtít odpověď eighteen a přitom správná odpověď je eight...nebojte se napište správnou odpověď, kvíz hodnotím osobně, nehodnotí ho počítač, v klidu pracujte a nenechte se ničím rozhodit :)

 

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 22.2. do 26.2.

Tento týden budeme pokračovat v 5. lekci UČ. str. 33- Let´s play football a na str. 34, 35 - číslovky 1- 20, procvičíme si také sloveso TO HAVE- mít, v pracovním sešitě postupujte podle výukového videa.

Projděte si výuková videa a zahrajte si kvíz, který bude opět na známky. Měl by ho zvládnout každý, je to opakování číslovek, které už znáte :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Let´s play football, Numbers 1- 20

VÝUKOVÉ VIDEO- To have, práce v pracovním sešitě

QUIZIZZ- Numbers, podepiš se celým jménem a kvíz si zahraj do pátku 26.2. do 10 h dopoledne :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 15.2. do 19.2.

Tento týden doděláme 4. lekci a začneme 5. lekce. Děti už si začnou vypisovat slovíčka 5. lekce do slovníčků DICTIONARY. 

Učte se: Can I have...? Mohu dostat...? Here you are. Tady máš/ máte., peaches- broskve, plums- švestky, apricots- meruňky, lemons- citróny, a fruit stall- stánek s ovocem, market- trh, one pound- jedna libra, There is- Tady je- jednotné číslo, There are- Tady/ tam jsou- množné číslo- řekneme si na naší on line hodině..

Uvidíme se jako vždy na on line hodině :)

V neděli vložím dvě výuková videa a práci s nimi už znáte :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Fruits, str. 31, postupuj přesně podle instrukcí na videu, moje děti pracují v učebnici a v klasickém pracovním sešitě, portál on line pracovní sešit pro nás neplatí.

VÝUKOVÉ VIDEO- Nová lekce č. 5 At the park, on line pracovní sešit prosím neděláme.

QUIZIZZ - Kvíz si zahraj do pátku 19.2. do 10h dopoledne, podepiš se celým jménem, známku z kvízu najdeš později v Bakalářích, platnost do 19.2. !

 

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 8.2. do 12.2.- Dovolila jsem si úkoly vložit o den dříve, zítra mám se synem vyšetření v nemocnici a o víkendu jsem bez internetového připojení, děkuii za pochopení.

Budeme pokračovat v UČ. str. 29, 30- An email to Greg and Colin in Computerland. Projdi si opět obě videa, projdeme si také na on line hodině v pondělí, udělej podle videa cvičeni v PS. str. 35, 36. Zahraj si kvíz, bude opět na známky, známku najdeš později v Bakalářích.

VÝUKOVÉ VIDEO-UČ. str 29, Greg

VÝUKOVÉ VIDEO-UČ. str.30, Colin

QUIZIZZ- 4. lekce, podepiš se celým jménem, známku uvidíš později v Bakalářích, kvíz si zahraj do pátku 12.2. do 10h dopoledne!

Děkuji :)

 

Plán od 1.2. do 5.2.

Tento týden pokračujeme v tématu jídlo a seznámíme se s penězi ve Velké Británii. Řekneme si, kolik, co stojí. Postupujte prosím nadále podle vložených výukových videí a také se na Vás těším jako obvykle na naší on line hodině :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Do you like? Máš rád/ a? UČ. str. 27, PS.str.33, postupuj dle instrukcí jako obvykle :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Money- peníze, britská měna, UČ. str.28, PS.str.34, postupuj dle instrukcí jako vždy :)

K tématu jídlo vkládám jeden kvíz, známku z něj najdeš do konce týdne v Bakalářích.

QUIZIZZ- Jídlo- Food- v tomto kvízu napiš čtyři jablka- já myslela, že to jsou hrušky a ne, jsou to 4 JABLKA, podepiš se celým jménem, známku najdeš do konce týdne v Bakalářích :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 25.1. do 29.1.

Tento týden pokračujeme 4. lekcí téma Jídlo. Doufám, že už máte vypsaná slovíčka této lekce a že pilně trénujete :) Vložím Vám opět dvě výuková videa a pokusím se i QUIZIZZ. Bohužel stránka kvízů je teď zpoplatněná a tak se pokusím najít nějaký vhodný kvíz k procvičování. UČ. str. 25 a 26, PS. str. 30

Podařilo se mi najít vhodný kvíz pro Vás a je bezchybný, nevykazuje žádné technické chyby a tak ho zadávám tento týden na známky, nespěchej, zahraj si ho v klidu a podepiš se celým jménem, známku uvidíš později v Bakalářích a bude to známka na 2. pololetí, protože, známky za 1. pololetí jsou uzavřené a vysvědčení už se připravuje..

VÝUKOVÉ VIDEO- Uč. str. 25- How many ice creams? Nezapomeň na práci v pracovním sešitě :)

VÝUKOVÉ VIDEO- I like.. I don´t like.., shlédni video a postupuj podle instrukcí :)

QUIZIZZ- Nový bezchybný kvíz, který bude na známky, než si ho zahraješ, podívej se na výuková videa a počkej na naši on line hodinu, kvíz bude tentokrát na známky, platnost do 4.2. :)

Uvidíme se jako vždy na on line hodině :)

Děkuji za spolupráci a těším se na Vás :)

 

Plán od 18.1. do 22.1.

V tomto týdnu budeme opakovat lekci 3 a začneme lekci novou č. 4- At the shop- V obchodě. Naším tématem bude jídlo. Cílovým učivem: an apple- jablko, an orange- pomeranč, a cake- dort, a pear- hruška, a banana- banán, an ice cream- zmrzlina, please- prosím, At the shop.- V obchodě. Do you want...? Chceš? Chcete?, an apple for your tea- jablko k tvojí svačině. DOMÁCÍ ÚKOL: Vypsat si slovíčka 4. lekce do slovníčků DICTIONARY.

Nezapomeňte opět na naší on line hodinu!

Vložím Vám zase dvě výuková videa a kvízy k opakování, nebudou na známky, ale podívám se, kdo si je zahrál a trénoval. Podepisujte se prosím nadále celým jménem.

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 3. lekce, práci s videem už znáš.

VÝUKOVÉ VIDEO- Začínáme novou lekci č. 4, video si projdi a postupuj přesně podle instrukcí.

QUIZIZZ- Food, jídlo, platnost do 28.1. :)

QUIZIZZ- Toys, opakování tématu hračky, platnost do 28.1. :)

Vydržte... Děkuji moc za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 11.1. do 15.1.

V tomto týdnu si děti vyzkouším ze slovíček 3. lekce na on line hodině. Společně si projdeme UČ. str. 22 a 23 - Colin in Computerland a In Britain, PS. str. 25 a 26. Později o víkendu vložím dvě výuková videa a prosím postupujte zase podle instrukcí videa a vypracujte vše v PS, k čemu Vás video vyzývá.

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, uč. str 22. shlédni video a projdi si v učebnici i v pracovním sešitě

QUIZIZZ- Kvíz hračky, zahrajte si ho, je opakovací, známka bude tento týden z ústního zkoušení, známek z kvízů máme hodně.. platnost do 21.1. :)

QUIZIZZ- Toys and other vocabulary- hračky a další jiná slovíčka, kvíz je k procvičování, není na známky, platnost do 21.1. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 4.1. do 8.1.

V tomto týdnu se uvidíme opět na on line hodině v pondělí v 8.00 se 3.B a v pondělí v 9.15 se 3.A. Distanční výuka znovu pokračuje.. Během neděle Vám vložím výuková videa, která sledujte a postupujte přesně podle instrukcí, to znamená práce v učebnici i v pracovním sešitě dle videa! K procvičování vkládám opět kvízy, které si podepište celým jménem, ať můžu Vaši práci ohodnotit a známku zapsat do Bakalářů.

VÝUKOVÉ VIDEO - Uč. str 20, PS. str.23- stihli jsme před Vánoci, ale projdi si celé video a vše si zopakuj, je to téma TOYS- hračky

VÝUKOVÉ VIDEO - Uč. str.21, PS. str.24, Email Gregovi, My favourite toy- vše si projdi a zopakuj

QUIZIZZ- Food, jídlo, platnost do 12.1. 2021, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit :)

QUIZIZZ- Opakování- povely ve třídě, barvy, věci ze třídy, platnost do 12.1. 2021, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit :)

QUIZIZZ- Zvířátka, čtení vět, jednoduchý kvíz, platnost do 12.1. 2021, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 14.12. do 18.12.

Tento týden pokračujeme s naším tématem Toys- Hračky, v PS. budeme pracovat na str.22. Protože se blíží Vánoce, připomeneme si tyto svátky v UČ. str.66 a 67 a v PS. str.85 a 89. Vkládám i jeden vánoční kvíz, stačí na něj kliknout a už pracujete :)

QUIZIZZ- hračky, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- jídlo, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- Merry Christmas! Veselé Vánoce!, platnost do 25.12.

Děkuji za spolupráci a přeji krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce :)

 

 

Plán od 7.12. do 11.12.

Tento týden pokračujeme 3. lekcí- At Happy House- téma hračky. Zopakujeme si názvy probraných hraček a barev. Budeme pracovat v UČ. na str. 18, 19 a v PS. na str. 19 a možná stihneme i 20. Našim cílovým učivem bude: Stand up! Postav/ Postavte se! Hands up! Ruce nahoru! Hands down! Ruce dolů! Turn around! Otoč/ Otočte se! Touch your head! Dotkni/ Dotkněte se hlavy! Sit down! Sedni/ Sedněte si! Tell me what to do. Řekni/ Řekněte mi, co mám dělat. Kdo chce, může potrénovat angličninu s QUIZIZZ, stačí na ně jen kliknout a už pracuješ :)

QUIZIZZ- Hračky, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- Outdoor toys- Venkovní hračky, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- Zkus kvíz- jídlo, můžeš se v něm naučit i něco nového, když ti nepůjde na poprvé, zkusit ho můžeš znovu a znovu, platnost do 18.12.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 30.11. do 4.12.

Tento týden již pracujeme prezenčně ve škole :) Zopakujeme si 2. lekci a sjednotíme kdo co má či nemá z distanční výuky. Koncem týdne budeme psát opakovací test- je na něj potřeba dobře umět slovíčka 2. lekce, jak ústně, tak písemně. Kdo si zahraje v tomto týdnu opakovací kvíz a zvládne ho, měl by zvládnout i písemný test ve škole. Pomalu si začněte vypisovat slovíčka 3. lekce do DICTIONARY. Koncem týdne začneme 3. lekci. Našim cílovým učivem budou hračky: a car- auto, a robot- robot, a dinosaur- dinosaurus, a lorry- nákladní auto, a doll- panenka, a train- vláček. Doplňkovým učivem bude: At Happy House. V Happy Housu- V Šťastném domečku., playing with a car- hraní s autíčkem, playroom- herna, Can you hear a dinosaur roar? Slyšíš/ slyšíte dinosauří řev?

UČ. str.16, PS. str. 18

QUIZIZZ- opakovací kvíz 2. lekce, potránuj si slovíčka před opakovacím testem, platnost do 5.12.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 23.11. do 27.11.

Distanční výuka

Tento týden pokračujeme opět distančně. 3.A má on line hodinu v pondělí v 9.15, 3.B má on line hodinu v 8.00 v on line učebně. Tento týden opět postupujte podle instrukcí výukového videa a zahrajte si quizizz, známku najdete v Bakalářích.

VÝUKOVÉ VIDEO - opakování celé 2. lekce, PS. str 94- vypracuj

QUIZIZZ - velký opakovací kvíz 2. lekce, podepiš se a známku uvidíš v Bakalářích, platnost do 5.12

QUIZIZZ - What is she/ he wearing? Co má ona/ on na sobě? Co nosí? Platnost do 3.12.

QUIZIZZ - 2. lekce,platnost do 3.12.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 16.11. do 20.11.

Distanční výuka

Tento týden vkládám Quizizz a výukové video vložím v neděli. Na obojí stačí jen kliknout a už pracujete. Na videu postupujte přesně dle instrukcí a to jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. Vypracujte vše k čemu Vás video vyzývá. Pokud hrajete Quizizz, prosím podepisujte se celým jménem, ať můžu Vaši práci vyhodnotit a zapsat Vám známku do Bakalářů. Známka za Quizizz má hodnotu dva, tedy stejnou jako domácí úkol při prezenční výuce. Trénujte prosím slovíčka lekce 2.

Uvidíme se na on line hodině se 3.B v pondělí v 8.00 a se 3.A v pondělí v 9.15. Připrav si na ni UČ. a PS.AJ + psací potřeby. Stačí kliknout na moji on line učebnu na mých stránkách a kliknout na meet odkaz a uvidím vás a připojím si vás.

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin In Computerland- komiksový příběh- The Ice Monster, přepiš si slovíčka z příběhu do slovníčku DICTIONARY, vše je na videu :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Hudební nástroje, přepiš si slovíčka do slovníčku DICTIONARY, vše je na videu :)

QUIZIZZ - Kvíz opakování 2. lekce :) Platnost do 29.11.

QUIZIZZ- opakování slovíček oblečení, platnost do 27.11.

QUIZIZZ- opakování známých slovíček, platnost do 27.11.

QUIZIZZ- anglicky mluvící země, platnost do 27.11.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 9.11. do 13.11

Distanční výuka

V tomto týdnu vkládám další quizizz, výuková videa vložím v neděli. Na quizizz i video stačí jen kliknout a už pracujete :) Na minulé on line hodině jsme probrali tato slovíčka: Australia, Canada, India, South Africa, UK, The USA, Where are you from?  Odkud jsi? I´m from... Jsem z... patří do 2. lekce, prosím trénujte je doma, najdete je v UČ. na str. 12 a také je děti mají vypsané ve svých slovníčkách DICTIONARY. Trénujte stará probraná slovíčka L1 a nová slovíčka L2 a na další on line hodině bych si děti vyzkoušela a známku jim zapsala do Bakalářů.

Uvidíme se na on line hodině se 3.B v pondělí v 8.00 a se 3.A v pondělí v 9.15. Připrav si na ni UČ. a PS.AJ + psací potřeby. Stačí kliknout na moji on line učebnu na mých stránkách a kliknout na meet odkaz a uvidím vás a připojím si vás.

VÝUKOVÉ VIDEO - Anglicky mluvící země- English speaking countries - zopakujte si, co jsme probrali na minulé lekci :) UČ. str. 12, PS. str. 12- vypracujte!

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 13, PS. str 13- Continents and Oceans - Světadíly a oceány, An email to Greg. Email Gregovi.

QUIZIZZ - nový kvíz English speaking counties,podepiš se celým jménem a příjmením, ať můžu tvoji práci ohodnotit, platnost do 22.11.

QUIZIZZ- kdo chce, může si zahrát kvíz s tématem oblečení, platnost do 19.11.

QUIZIZZ - opakování slovíček oblečení, platnost do 20.11.

QUIZIZZ - opakování 1. a 2. lekce slovíčka, platnost do 20.11.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 2.11. do 6.11.

Distanční výuka

Na tento týden vkládám: quizizz, hru a výukové video přidám později v tomto týdnu. Tento týden prosím vypracujte v PS. str.17/ Quizzy´s questions-  jednoduchá slovíčka, čísla a barvy. Dále pak postupujte podle výukového videa, které vložím hned, jak to půjde.

Uvidíme se na on line hodině se 3.B v pondělí v 8.00 a se 3.A v pondělí v 9.00. Připrav si na ni UČ. a PS.AJ + psací potřeby. Stačí kliknout na moji on line učebnu na mých stránkách a kliknout na meet odkaz a uvidím vás a připojím si vás.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ.str.10, PS. str.9 a 10, opakování již probraného + něco nového. Pokud máš v PS už hotovo, je to super, projdu si to, až se uvidíme ve škole. Nauč se slovíčka- barvy i psát a vypiš si je do slovníčku DICTIONARY.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 11, PS.str. 11- pokud máš hotovo, super, projdu si to, až se uvidíme ve škole. What colour is it? What colour is.....?

QUIZIZZ- barvy, platnost do 7.11.

Hra- potrénuj slovíčka :)

QUIZIZZ-tento kvíz je složitější, ale sloveso to be a to have jsme trénovali v září ve škole, tak ho zkuste, třeba vám půjde :) Obě slovesa máte i ve vašich školních sešitech :) Platnost do 13.11.

QUIZIZZ- abeceda :) Platnost do 13.11.

QUIZIZZ- kdo má už vše hotové, může zkusit tento kvíz JEN TAK :) oblečení, platnost do 19.11.

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 19.10 do 23.10.

Distanční výuka

Na tento týden vkládám: quizizz, výukové video, v týdnu přidám ještě jedno. Na quizizz a výukové video stačí jen kliknout a už pracujete. Video si můžete zastavit, posunout, jak potřebujete :) Uvidíme se na on line hodině se 3.B v pondělí v 8.00 a se 3.A v pondělí v 9.00. Připrav si na ni UČ. a PS.AJ + psací potřeby. Stačí kliknout na moji on line učebnu na mých stránkách a kliknout na meet odkaz a uvidím vás a připojím si vás.  PS.str. 10/ cv.2- spoj, napiš a vybarvi balónky, dopiš do nich anglicky barvy- tak jak se slovo píše. PS.str.11/ cv.2- přečti si anglický text nad autíčky a vybarvi správně očíslovaná autíčka.

Výukové video- opakování 1. lekce

Výukové video-začátek 2. lekce, stihli jsme probrat ještě ve škole a tak by nám video mělo sloužit k opakování :)

Hra- potrénuj slovíčka :)

Výukové video-  UČ. str. 9, Can I borrow your..... please? , Here you are, Thank you :)

QUIZIZZ- Potrénuj si anglickou abecedu :) Platnost do 2.11.

QUIZIZZ- Opakování 1. a 2. lekce :) Platnost do 2.11.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 12.10. do 16.10.

Tento týden budeme rozpoznávat barvy, pomůže nám říkanka.

barvy k procvičování: red- červený,green- zelený,black- černý,orange- oranžový, white- bílý, yellow- žlutý, blue- modrý, brown- hnědý, pink- růžový, purple- fialový

Barvy budeme trénovat jak ústně, tak písemně. Doplňkové učivo: Show me something red. Ukaž mi něco červeného. Here is something red. Tady je něco červeného. What colour is it? Jakou barvu to má? Number one is red. Číslo jedna je červené.. a podobně. UČ. str.10, PS.str.10, dále UČ. str.11, PS. str. 11

Také budeme poznávat země na mapě v UČ. na str. 12, dozvíme se, kde všude se mluví anglicky, procvičíme jednoduchý rozhovor ve dvojicích. Naším cílovým učivem bude: Australia- Austrálie, Canada- Kanada, India- Indie, South Africa- Jihoafrická republika, UK / the United Kingdom /- Spojené království, the USA- USA, Where's....from? Odkud....je? I'm from... Jsem z..., UČ. str. 12, PS. str. 12

Domácí úkol- slovíčka LEKCE 2- kontroluji v pondělí 12.10.

Tento týden budeme psát malý test na slovíčka z LEKCE 1

QUIZIZZ- opakování probíraného učiva, odkaz bude platný do 20.10.

QUIZIZZ - abeceda- bude fungovat do 14.10.- potrénuj si abecedu :)

Výukové video- Vzhledem k tomu, že jsou vaše děti ještě malé, využijte prosím naše první výukové video. Videa Vám sem budu vkládat každý týden, když bude potřeba. Později v tomto týdnu Vám pošlu rozvrh na připojení se na jednu on line hodinu týdne. Pro tento týden tady práci máte. Společně prosím vydržme, snad se brzy potkáme ve škole na normální prezenční výuce :)

 

Plán od 5.10. do 9.10.

S novým měsícem začneme i novou lekci č. 2. At school- Ve škole. Slovní zásoba- školní pomůcky: a book- kníha, a pencil- tužka, a rubber- guma, a pencil- case je penál, What´s this? Co je toto? It´s a...To je... Look!- Podívej! Podívejte se! Here we are. A jsme tady. Good morning. Dobré ráno. At school.Ve škole. Dále budeme pokračovat s Can I borrow your..., please? Mohu si půjčit tvůj,váš..., prosím? Yes, here you are. Ano, tady máš. Zde to je. Thank you. Děkuji. V učebnici budeme pracovat na str. 8,9 možná stihneme i str.10- barvy. V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 7 a 8, ale pokud bude čas, vrátíme se ještě k dodělávkám z 1. lekce. Děti chodí v pátek plavat a tak o část angličtiny přicházíme, tak se pak snažíme zameškané dohonit..

Domácí úkol: vypsat si postupně slovíčka do slovníčků Dictionary z PS str. 101- lekce 2- úkol budu kontrolovat až 12.10., ale raději ho píšu už teď, protože slovíček je dost, tak ať na to děti mají čas :)

Klikněte na odkaz QUIZIZZ a potrénujte interaktivně abecedu. Postupně Vám budu dávat další odkazy k trénování angličtiny interaktivně doma na počítači. Mějte krásný týden :)

 

QUIZIZZ- opakování probíraného učiva, odkaz bude platný do 20.10.

QUIZIZZ - abeceda- bude fungovat do 14.10.- potrénuj si abecedu :)

 
 
 
 

Dobrý den vážení rodiče, moje webové stránky slouží k přehlednosti výuky. Budu Vám sem psát týdenní plán výuky, co budeme s dětmi probírat, dělat a případné domácí úkoly. Když bude třeba v dnešní nelehké době, je zde zřízena i potkávací místnost, kde bude možné provozovat on line hodiny. S Vašimi dětmi se potkáváme 3x týdně a to v pondělí, ve středu a v pátek. K výuce angličtiny si děti do hodiny nosí učebnici angličtiny, pracovní sešit angličtiny, dva sešity č.523- školní sešit ENGLISH a slovníček DICTIONARY, kam si budeme psát nová slovíčka a samozřejmě si nosí psací potřeby. V hodině využívám obrázkové karty, interaktivní tabuli, kde mám nahranou jak učebnici, tak pracovní sešit. Zde je spousta interaktivních cvičení. Cvičíme, učíme se básničky, písničky,hrajeme hry- vše zaměřeno na výuku angličtiny. Domácí úkoly jsou ve 3. třídě formou opakovaného učiva a také si děti od měsíce října budou vypisovat jednotlivá nová- v hodinách probraná slovíčka z pracovních sešitů. Vše upřesním, až to bude aktuální. Učebnici máme rozdělenou do jednotlivých lekcí a na každou lekci máme zhruba jeden měsíc. Po každé probrané lekci si napíšeme test, který bude mít poslechovou, čtecí a psací část. Po organizačních záležitostech s učebnicemi, jsme se hravou formou v kroužku znovu uvítali, známe se už z minulého školního roku. Zopakovali jsme si jednoduché fráze:  What´t your name? Jak se jmenuješ? My name is.. Jmenuji se.. How old are you? Kolit ti je let, jak jsi starý? I´m nine. How old are you? Je mi devět. Jak jsi starý ty? Řekli jsme si jakou barvu mají naše vlasy, oči. I´ve got brown hair. What about you? I´ve got blue eyes. What about you? Řekli jsme si, jesli máme sourozence. I´ve got one brother. What about you? I´ve got one sister. What about you? Mám jednoho bratra. A co ty? Mám jednu sestru. A co ty? Obdobně jsme si řekli, jestli máme domácího mazlíčka, zvířátko a podobně. Řekli jsme si, co máme zrovna na sobě. I´m wearing a white T- shirt and blue jeans. What are you wearing? Mám na sobě bílé tričko a modré džíny. Co máš na sobě ty? Co právě nosíš? Zopakovali jsme si barvičky, čísla od 0 do 12 a napsali jsme si je do školních sešitů. Doma je máme trénovat i jak se píší. Celé září opakujeme učivo 2. třídy, z důvodu předešlé distanční výuky. V minulém týdnu jsme si zopakovali slovní zásobu a aktivity z 1.- 4. lekce ze 2. třídy.

Plán na týden od 21.9. do 25. 9.

V tomto týdnu budeme opakovat slovní zásobu a aktivity z 5.- 7. lekce ze 2. třídy. Děti by doma měly mít pracovní sešit ze 2. třídy, kde mají i CD s písničkami a říkankami, které si mohou doma zopakovat :)

V každé hodině opakujeme to předešlé naučené, zacvičíme si a zazpíváme, pracujeme s obrázkovými kartami a konverzujeme v kroužku. Děkuji za Vaši spolupráci a podporu a přeji Vám krásný týden :)

 

Plán na týden od 29.9. do 2.10.

Tento týden budeme pracovat v UČ. na str. 5- poslechneme, přečteme a zdramatizujeme si příběh Who´s this? Kdo je to? Budeme opakovat číslovky od 0- 12, už nám docela jdou :) UČ. str. 6, PS. str.5, dále bychom v tomto týdnu měli pracovat v UČ. na str. 7, kde se seznámíme se Sophií a jejím kamarádem Georgem, přečteme si krátké pozdravy a procvičíme jejich užívání. Hi! Ahoj! How are you? Jak se máš/ máte? Fine, thanks. Fajn, děkuji. See you tomorrow! Na viděnou zítra! PS. str. 6. V tomto týdnu nás bude čekat i opakovací TEST ze 2. tř.- s dětmi jsem v uplynulém týdnu trénovala tak, aby test všichni zvládli. Podle starého pracovního sešitu můžete trénovat slovíčka ze 2. tř., ale dětem to šlo pěkně, tak věřím,že všichni budou úspěšní :)

Děti dostaly domácí úkol. Bude to práce! Ale je to jen začátek, pak se to rozjede a půjde to, nebojte. Vysvětlila jsem jim, jak si povedou slovníček. Do slovníčku DICTIONARY si vypíší 1. lekci z PS. str. 101- slovíčka mají zakroužkovaná. Děkuji za spolupráci a přeji Vám klidné dny.