Jdi na obsah Jdi na menu

4.třída

Plán od 29.11. do 3.11.

V tomto týdnu pokračujeme tématem What´s the time? Kolik je hodin? Toto téma budeme dělat ještě dlouho. Máme vysvětleno, zapsáno ve školních sešitech a bude se trénovat a trénovat ústně, písemně, kvízy.. chvilku nám to dá :) Je třeba vše, co jsme si zapsali znovu projít doma. Vložím ještě jednou výukové video s hodinami, určitě Vám při učení pomůže :) Vložím další trénovací kvíz :) V UČ. budeme pokračovat na str. 19, 20 a v PS. na str. 20, 21

VÝUKOVÉ VIDEO- What´s the time? Kolik je hodin? Pan učitel parádně vysvětluje hodiny :)

QUIZIZZ- What´s the time? Kolik je hodin? Procvičuj čas, platnost do 5.12.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 22.11. do 26.11.

V tomto týdnu pokračujeme 3. lekcí- Shopping for Mum. Všechny děti už mají mít vypsaná slovíčka ve slovníčkách DICTIONARY- lekce 3 a mají se je učit jak ústně, tak písemně. Tento týden se naučíme HODINY- What´s the time? Kolik je hodin? Vysvětlím a uděláme si zápis do školního sešitu. UČ. str. 18, PS. str. 19 a 21. Děti, které jsou v karanténě, sledujte prosím Bakaláře, pošlu Vám tam odkaz na on line místnost pro naší on line hodinu, pošlu Vám to den před tím, než hodina proběhne. Pro děti, které jsou v karanténě zadávám kvíz na známky a pro nás všechny i jeden procvičovací kvíz na hodiny.

VÝUKOVÉ VIDEO- slovní zásoba 3. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- What´s the time? Kolik je hodin? Video je určeno dětem, které jsou v karanténě a mají samostudium, jsou doma.

QUIZIZZ- kvíz na známky, pro děti, které jsou doma v karanténě, zahraj si do pátku 26.11. a podepiš se celým jménem

QUIZIZZ- trénovací kvíz na novou látku- hodiny, kvíz není na známky, platnost do 1.12.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 15.11. do 19.11.

V tomto týdnu píšeme opakovací test 2. lekce. Na test je třeba si zopakovat slovíčka této lekce a v testu budou totožná či podobná cvičení, která jsme dělali v pracovním sešitě. Také začneme novou lekci č. 3- Shopping for Mum- nakupování, jídlo. UČ. str. 16, 17, PS. str. 18, 19. Je potřeba si vypsat nová slovíčka lekce č. 3 do slovníčků DICTIONARY. Poslední hodinu v tomto týdnu si slovíčka zkontroluji.

VÝUKOVÉ VIDEO- slovíčka 3. lekce

QUIZIZZ- Kvíz 1. a 2. lekce, je na známky, z důvodu karantény 4.A- máte to jako náhradu testu za tento týden, 4.A tedy tento kvíz udělá do pátku 19.11. do 10h dopoledne!

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 8.11. do 12.11.

V tomto týdnu dokončíme 2. lekci jak v učebnici, tak v pracovním sešitě a celou si ji zopakujeme. Můžu zkoušet slovíčka této lekce, děti by je měly už umět ústně i písemně.

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 2. lekce

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 1.11. do 5.11.

V tomto týdnu pokračujeme v UČ. a v PS. na str. 13 a 14, čeká nás téma rodina a komiksový příběh Colin in Computerland. Učte se slovíčka 2. lekce, budu zkoušet u tabule a pár slovíček bychom si také napsali na známky- malý test na slovíčka. Požději vložím výukové video- které slouží doma k opakování aktuálně probíraného učiva, ale hlavně ho vkládám dětem, které jsou nemocné a nechodí do školy, aby mohly pracovat doma a moc nezameškaly. Děti, které jsou zdravé a do školy chodí- prosím nedělejte v pracovních sešitech cvičení podle videí, děláme tuto práci ve škole! Děkuji.

VÝUKOVÉ VIDEO- aktuální probírané učivo, younger, older

VÝUKOVÉ VIDEO-UĆ. str 13, čtení a porozumění textu- Flora Fortune and her family, PS. str. 13

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, UČ. str. 14, PS. str.14

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

 

Plán od 18.10. do 22.10.

V tomto týdnu pokračujeme v nácviku tvarů slovesa TO HAVE- děti mají sloveso zapsané ve školních sešitech ENGLISH a mají ho doma trénovat. Je to už druhé sloveso, máme probrané také sloveso TO BE. S dětmi obě slovesa trénuji na kartičkách, občas si je i napíšeme, říkáme ve větách. Např. I have got brown hair. He has got one brother. They have got a big dog...a podobně. Někomu už slovesa jdou, někdo potřebuje ještě trochu času a věnovat se slovesům i doma. Obě slovesa najdete ve školním sešitě ENGLISH. Dalším úkolem je učit se slovíčka 

2. lekce. My je trénujeme na obrázkových kartách a ráda bych si už vyzkoušela alespoň pár dobrovolníků ústně u tabule a tři jednoduchá slovíčka bych dětem dala písemně na tabuli. Novým učivem pro nás tento týden bude úvod do stupňování přídavných jmen. Učivo je v UČ. na str. 12 a v PS. na str. 12- můžete se na něj podívat na druhém vloženém videu :) Tento týden nás také bude čekat projekt Halloween. Připomeneme si tento anglosaský svátek, naučíme se pár halloweenských slovíček, zahrajeme si halloweenský kvíz, zasoutěžíme si a na děti bude čekat také malá sladká odměna :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Naše aktuální učivo, UČ. str 11, PS. str. 11

VÝUKOVÉ VIDEO- Aktuální učivo pro tento týden, UČ. str. 12, PS. str. 12

QUIZIZZ- 2. lekce, procvičování aktuálního učiva

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 11.10. do 15.10.

Testy máme napsané a známky z nich najdete v Bakalářích. Jedeme dál. Začali jsme 2. lekci. Děti mají mít vypsaná slovíčka 2. lekce ve slovníčku DICTIONARY a mají je trénovat i doma. V tomto týdnu budeme pracovat v UČ. na str. 9, 10 a v PS. na str. 8, 9. Zahrajeme si kvíz, stejný jako kolegyně s druhou půlkou třídy.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 4.10. do 8.10.

V tomto týdnu nás čeká test na 1. lekci. Máme ji probranou a zopakovanou. Děti mají umět hláskovat- anglickou abecedu, základní barvy a číslovky 1- 20, přečtou si jednoduchý text o chlapci, který jim prozradí několik jednoduchých informací o věku chlapce, co má a nemá rád a děti zodpoví několik otázek k tomuto textu. Dále je čeká jedno doplňovací cvičení, které jsme probrali v pracovním sešitě. Vše jsme si tento týden zopakovali. Mají umět také slovíčka 1. lekce. 

Dále jsme začali probírat sloveso TO BE- být, děti ho mají zapsané ve školních sešitech a mají ho doma trénovat. Koncem týdne začneme novou lekci č. 2 The presents- Dárky, děti si postupně vypíší slovíčka této lekce do slovníčků DICTIONARY.

V jedné hodině uděláme jednoduchý on line kvíz, který bude dělat i druhá část třídy s kolegyní, jedeme paralelně.

VÝUKOVÉ VIDEO- opakování celé 1. lekce, máme probráno, kdo chce může si před testíkem ještě projít :)

QUIZIZZ- opakovací kvíz, není na známky, platnost do 15.10.

QUIZIZZ- opakovací kvíz, není na známky, platnost do 15.10.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 27.9. do 1.10.

V tomto týdnu je v úterý státní svátek a tedy volno a 4.A tak přijde o jednu hodinu angličtiny. V tomto týdnu nebudeme psát žádný test, ale budeme jen opakovat již probrané učivo.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 20.9. do 24.9.

Tento týden jedeme už na známky. Ráda bych si děti vyzkoušela ze slovíček 1. lekce, které měly za úkol vypsat si je do slovníčků a také je trénovat ústně i písemně-jednalo se o sedm slovíček, tak by to neměl být problém :) Také jsme opakovali základní barvy, číslovky od 1 do 20 a hláskujeme- spellujeme anglická slovíčka, zeptám se jich na to. Známky pak zapíšu do Bakalářů. V tomto týdnu budeme nadále spellovat a diskutovat o dětských časopisech. Budeme pracovat v učebnici na str. 6-7 a v PS. na str. 5-6 Cílovým učivem bude: magazine- časopis, competition- soutěž, cartoon- příběh, fact- fakt, skutečnost, puzzle- hlavolam, story- příběh, letter- dopis, girl- děvče, boy- chlapec.

Pro opakování vkládám kvíz. Je dobrovolný není na známky. Přesto, kdo hraje, prosím podepisujte se celým jménem, ať vidím, kdo procvičoval.

QUIZIZZ- Procvičování slovíček 3. třídy. Kvíz si zahrajeme i ve škole. Když zbyde na konci hodiny čas, vybírám ještě jeden vhodný kvíz pro dětí k procvičování. Kvíz má platnost do 29.9.

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 13.9. do 17.9.

Celé září opakujeme slovní zásobu 3. ročníku. Učebnice a pracovní sešity už máme a školní sešit také. Máme domácí úkol: Vypsat si slovíčka 1. lekce do slovníčku DICTIONARY. Kontroluji to koncem týdne. V tomto týdnu ještě do 15.9. neznámkujeme, ale pak už začínáme známkovat. Vkládám opakovací kvíz na známá slovíčka.

QUIZIZZ- opakování slovíček ze 3. ročníku, platnost do 23.9.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 6.9. do 10.9.

V tomto týdnu doladíme učebnice, pracovní sešity a nadepíšeme si sešity na angličtinu. Začneme opakovat látku 3. ročníku ústně i písemně, ještě neznámkujeme.

Děkuji za vaši spolupráci :)

 

Plán od 1.9. do 3.9.

Vítám Vás v novém školním roce 2021/22. Mé stránky budou nadále fungovat a tento týden pro Vás mám informaci ohledně vybírání peněz za pracovní sešity. Mám je pro Vaše děti připravené a pracovní sešit stojí 250,- Kč. Čím dříve mi dítě peníze přinese, tím dříve můžeme začít pracovat. Kdo zaplatí, zapíši mu zápis do žákovské knížky, že jsem částku převzala a vše je v pořádku. Na angličtinu budeme letos potřebovat také 2x sešit č. 523. Tento týden bude organizační- učebnice, pracovní sešity, sešity a případně začneme opakovat jednoduchá slovíčka a fráze z loňského školního roku. Učebnice i sešity je třeba obalit.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 21.6. do 25.6.

Známky uzavřené, vysvědčení se chystá. Vybíráme učebnice. Moc, moc děkuji za Vaši celoroční spolupráci v tomto prapodivném školním roce, byli jste skvělí!!! Přeji Vám krásné léto a dětem krásné prázdniny :)

 

Plán od 14.6. do 18.6.

Tento týden nás čeká poslední závěrečný test- lekce č. 8! Děti o něm už ví a kdo se dobře naučil slovíčka 8. lekce test zvládne. Budou v něm stejná či podobná cvičení z pracovního sešitu. Učebnici i pracovní sešit máme téměř hotové a jen doděláme pár drobností. V příštím týdnu od 21. 6. už bych pomalu vybrala učebnice. Pracovní sešity si děti kupovaly, ty jim zůstávají a slovíčka z nich můžou občas o prázdninách trénovat.

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 7.6. do 11.6.

Tento týden pokračujeme Colinem a závěrem lekce Our world. Budeme se pomalu připravovat na poslední závěrečný test v tomto školním roce, který si ale napíšeme až v týdnu od 14.6. do 18.6. Nyní budeme opakovat a opakovat slovíčka a látku 8. lekce.

VÝUKOVÉ VIDEO- Camping adventure, UČ. str 61

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 62

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str.63, Months of year, Seasons- roční období

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 8. lekce

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 31.5. do 4.6.

Tento týden pokračujeme 8. lekcí- téma What´s the weather like today? Jaké je dnes počasí? Učte se slovíčka 8. lekce, kdo si je ještě nenapsal do slovníčku DICTIONARY- vypsat prosím. It´s sunny, foggy, rainy, snowy, windy...a podobně, vše je v učebnici a pracovním sešitě 8. lekce. S tímto tématem se pojí i oblečení, podle počasí se i oblékáme, takže opakujeme otázku: What are you wearing? Co máš/ máte na sobě? I´m wearing... Mám na sobě... a podobně. Vložím výuková videa a budu se na Vás těšit na hodinách angličtiny :)

VÝUKOVÉ VIDEO- What are you wearing today? + Píšnička, UČ. str 58- Umbrellas :)

VÝUKOVÉ VIDEO- The weather, What´s the weather like? What are you wearing? Přítomný průběhový čas, What are you wearing? Hra s medvědem, UČ. str. 59

VÝUKOVÉ VIDEO- What´s the weather like? Grafy o počasí UČ. str. 60

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 24.5. do 28.5.

Tento týden budeme psát opakovací test na slovní zásobu 7. lekce. Dětem jsem to oznamovala a měly si to poznamenat do úkolníčků. Raději to píši ještě sem. Slovíčka jsme trénovali ústně u tabule a také písemně na tabuli a psali je do pracovních sešitů. Podívejte se na ně ještě doma. Tento týden také začneme poslední lekci této učebnice v tomto školním roce. Máme na ni zhruba jeden měsíc, což nám akorát vyjde do konce školního roku. Vložím Vám podpůrná videa a jinak si vše zvládneme ve škole. Kvíz tentokrát nevkládám, protože práce máme dost i tak a v učebně, kde pracujeme momentálně probíhá oprava interaktivní tabule- projektoru a kvíz si můžeme zahrát maximálně na mém učitelském notebooku, kvízů mám ve své on line učebně dost, tak když bude čas, nějaký na závěr hodiny zařadím :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek 8. lekce, nástřel přítomného průběhového času, The weather, UČ. str. 56

VÝUKOVÉ VIDEO- The weather, UČ. str. 57

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 17.5. do 21.5.

Tento týden bude konečně prezenční výuka pro všechny. Netřeba tedy vkládat výuková videa, pracujeme klasicky ve škole. Probíráme 7. lekci a budeme dělat Colin in Computerland na str. 54 a Our World v učebnici na str. 55. K tomu také příslušná cvičení v pracovním sešitě. Všichni už by měli mít vypsaná slovíčka této lekce a hlavně je umět jak ústně, tak písemně. kvízy Vám vkládat budu, ale budou k procvičování, vše ostatní zvládneme klasicky ve škole :) je možné, že občas nějaké pomocné video vložím, ale ne pravidelně.

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland

VÝUKOVÉ VIDEO- Professions in Great Britain, UČ. str 55

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 7. lekce

QUIZIZZ- Colin in Computerland, platnost do 28.5.

QUIZIZZ- Food in Space, Jídlo ve Vesmíru, probrali jsme téma The Solar System a tak vkládám tento zajímavý kvíz, který si ale uděláme společně ve škole jako zajímavost navíc. Platnost do 27.5.

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 10.5. do 14.5.

Tento týden pokračujeme 7. lekcí. Připomínám, že všechny děti mají mít už vypsaná slovíčka této lekce ve slovníčku DICTIONARY a učí se je také psát!! Vložím videa a kvíz k opakování. Se 4.A se uvidíme ve škole a tento týden píšeme test ze 6. lekce- máte umět slovíčka a v testu budou okopírovaná některá cvičení z pracovního sešitu lekce 6! Se 4.B se uvidíme on line, podle Vašeho on line rozvrhu :)

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 51 + PS 66

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 52 + PS 67

VÝUKOVÉ VIDEO- uč. str. 53 + PS 68

QUIZIZZ- The Solar System, plarnost do 26.5. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 3.5. do 7.5.

Tento týden pokračujeme 7. lekcí. Všichni by už měli mít vypsaná slovíčka 7. lekce ve slovníčku DICTIONARY, kdo je nemá, vypište si je! Vložím videa, práci s nimi už znáte. Videa jsou teď hlavně pro děti, které se učí doma on line. S dětmi, které chodí do školy si vše projdeme ve třídě a na interaktivní tabuli :)

VÝUKOVÉ VIDEO- U7- We´re late! Opozdili jsme se! Nová slovíčka, hodiny+ PS

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str 49, Professions, Occupatiions, Jobs,PS. str 63

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 50, Jobs- A postman+ PS

QUIZIZZ- Colin in Computerland, platnost do 13.5. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 26.4. do 30.4.

Tento týden se se třídou 4.A uvidíme v úterý, ve středu a v pátek ve škole. Se 4.B  budeme mít on line hodinu a to ve středu v 8.00 v naší on line učebně :) Už to znáte :) Vkládám tři videa, která pokryjí Vaše tři vyučovací hodiny angličtiny týdně, Colina si projdeme také, jak ve škole, tak na naší on line hodině, plus jeden opakovací kvíz, není na známky, je jen procvičovací :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Books, UČ. str. 47, Our world,PS. str. 59

VÝUKOVÉ VIDEO- Opakování celé 6. lekce

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek nové 7. lekce- We´re late! Jdeme pozdě, opozdili jsme se, máme zpoždění.., UČ. str.48, PS- hodiny, pro nás už opakování :)

QUIZIZZ- opakování 6. lekce- sporty, platnost do 30.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 19.4. do 23.4.

Tento týden se ve škole uvidíme se třídou 4.B a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek :) Tak si nezapomeňte učebnici a pracovní sešit :) Budeme opakovat a zase opakovat :) Se 4.A se uvidíme on line a to ve středu v 10.00 VSTUP ZDE

Vložím jedno video a vkládám jeden kvíz, tak si ho zahraj, podívám se, kdo z Vás kvíz hrál :)

VÝUKOVÉ VIDEO -Books, str.44, nová slovíčka, PS. str. 56, dál nepůjdeme, pěkně si video projděte a podíváme se na to ještě na naší on line hodině

VÝUKOVÉ VIDEO -Orientace v anglickém televizním programu, str. 45, pro Vás trochu opakování, ale projdi si vše znovu, dál nepůjdeme

QUIZIZZ- Opakování 6. lekce, navíc měsíce, kvíz není na známky, ale k opakování a trénování slovíček, platnost do 23.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 12.4. do 16.4.

Tento týden se se třídou 4.A uvidíme ve škole a budeme opakovat a zase opakovat, konečně budeme pracovat prezenčně :) Uvidíme se v úterý, ve středu a v pátek. Se 4.B se tento týden uvidíme ve středu ve 12.00! Buďte prosím dochvilní, rozvrh všem učitelům navazuje a nemůžeme si dovolit prostoje či hodinu přetahovat... děkuji za pochopení :) 

Vkládám jedno výukové video- práci s videem už znáte. Nezapomeňte podle něj vypracovat i pracovní sešit. Kvíz nevkládám a se 4.B si napíšeme on line test na naší on line hodině.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str.44, PS. str. 56

KVÍZ PRO ZÁBAVU A OPAKOVÁNÍ, NE NA ZNÁMKY

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 6.4. do 9.4.

V tomto týdnu pokračujeme dny v týdnu, které už několik dní doma pilně trénujete a přidáme si téma Můj oblíbený televizní pořad- My favourite TV programme. Opět vkládám dvě videa a protože byly Velikonoce, přidávám i jeden jarní velikonoční kvíz. Zahrajte si ho a podepište se celým jménem, známku najdete později v Bakalářích. Uvidíme se na naší on line hodině :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Pro nás opakování- The days of the week, opakování UČ. str. 42, PS. str.54- ti hodně šikovní a rychlí možná už mají vypracováno, ale kdo nemá, dodělá si v tomto týdnu :)

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 43, My favourite TV programmes- Moje oblíbené televizní pořady+ opakování The Days of the week :), PS. 55

QUIZIZZ-Happy Easter! Zahraj si do pátku 9.4. 10h :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 29.3. do 2.4.

Tento týden pokračujeme v UČ. na str. 42. Cílovým učivem jsou dny v týdnu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, On Mondays I do my homework. V pondělí dělám domácí úkoly. I play with my friends. Hraju si s kamarády. I play computer games.  Hraju počítačové hry. I watch television. Dívám se na televizi. I go swimming/ shopping. Chodím plavat/ nakupovat. I ride my bike. Jezdím na kole. I do judo. Dělám judo. I have a piano lesson. Mám hodinu klavíru. When do you...? Kdy..? Uvidíme se a projdeme si vše na naší on line hodině a napíšeme si opět on line test, jak víte ze slovíček  ze str. 39 a počátku lekce 6- str. 40.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 41- pro nás opakování slovíček z minulé hodiny+ PS. str. 52, 53- Quizzy and Ziggy

VÝUKOVÉ VIDEO- Easter- Velikonoce

VÝUKOVÉ VIDEO- Kdo si chce zopakovat slovní zásobu 1.- 6. lekce a známé otázky, probrané od začátku šk. roku, může se podívat na toto video, je to dobrovolné, ale video je vhodné k opakování.

QUIZIZZ- At the sports centre+ Days of the week, zahraj si do pátku 2.4. do 10h, platnost do  2.4. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 22.3. do 26.3.

Tento týden dokončíme lekci 5. a začneme lekci 6.- Dad at the sports centre! UČ. str.39 a 40, PS. str. 48 a 51. Doufám, že kdo neměl vypsaná slovíčka 5. lekce si je už dopsal a teď je potřeba vypsat si i slovíčka lekce 6. Bohužel jsem zjistila, že některé děti si slovíčka nevypisují, musím tedy přistoupit ke kontrole a až si v tomto týdnu slovíčka lekce 6 vypíšete do DICTIONARY, prosím o ofocení a zaslání mi vaší práce na můj mail jana.bender@seznam.cz

Děkuji :)

Shlédněte videa a pracujte s nimi v učebnici i pracovním sešitě a nezapomeňte vypracovat kvíz do pátku do 10h! Je na známky. Na on line hodině si napíšeme jednoduchý on line test, ze kterého dostanete známku- bude na lekci 5! Tak se učte!

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 39- London, PS. str. 48 and How do you go on holiday?

VÝUKOVÉ VIDEO- Dad at the sports centre- nová lekce č. 6, PS. str. 51

QUIZIZZ- Dad at the sports centre, zahraj si do pátku do 10h dopoledne, kvíz je na známky!

 

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 15.3. do 19.3.

V tomto týdnu nás bude čekat Legoland a Colin in Computerland. Shlédněte obě výuková videa a vypracujte si podle nich pracovní sešit. Zahrajte si kvíz, který je na známky a jeho platnost je do pátku 19.3. do 10h! Uvidíme se na naší on line hodině se 4.A ve STŘEDU v 10.00 a se 4.B ve STŘEDU v 8.00!!

VÝUKOVÉ VIDEO- Great Day Out! Legoland + PS. str 46

VÝUKOVÉ VVIDEO- Colin in Computerland + PS. str. 47

QUIZIZZ- Great Day Out, podepiš se a zahraj si do 19.3. do 10h :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Spring holidays- Jarní prázdniny od 8.3. do 14.3.

Užijte si jarní prázdniny a kdo bude mít čas a chuť, trénujte slovíčka 5. lekce, které jste si vypsali do slovníčků DICTIONARY, je to dobrovolné :) Také kdo má chuť, může si o prázdninách zahrát quizizz :) Uvidíme se po prázdninách na naší on line hodině v obvyklém čase :)

QUIZIZZ- What´s the time? Opakování hodin, platné do 18.3. :)

 

Plán od 1.3. do 5.3.

Tento týden budeme pokračovat v UČ. na str. 35 a 36, naším cílem bude zvládnout: Turn left. / Zahni/ Zahněte doleva. Turn right./ Zahni/ Zahněte doprava. Go straight past the... Jděte rovně kolem.. How do I get to..? Jak se dostanu..?, PS. str. 45

Shlédněte výuková videa, která do neděle vložím. Práci s nimi už znáte. Uvidíme se jako vždy na naší on line hodině.

Zadávám opět kvíz, který je na známky, zahrajte si ho do pátku 5.3. do 10h :)

VÝUKOVÉ VIDEO- In the town, UČ. str. 35+ práce v pracovním sešitě

VÝUKOVÉ VIDEO- Directions- směry, UČ. str. 36

QUIZIZZ- Kvíz je na známky na aktuální probíranou látku, platnost do 5.3. 10h, známky najdete později zapsané v Bakalářích :)

Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 22.2. do 26.2.

Tento týden budeme pokračovat v 5. lekci UČ. str. 34- In the town- Ve městě- probereme si na naší on line hodině jako obvykle a na str. 34- How do you go to school?- Jak jezdíš do školy?- také projdeme na naší on line hodině. Shlédněte dvě výuková videa a vyplníte si podle nich cvičení v pracovním sešitě.

VÝUKOVÉ VIDEO- In the town, UČ. str.33+ pracovní sešit

VÝUKOVÉ VIDEO- How do you go to school?, UČ. str. 34+ pracovní sešit

QUIZIZZ- How do you go to school? Kvíz je na známky, podepiš se celým jménem a známku najdeš později v Bakalářích, zahraj si ho do 26.2. do 10h dopoledne :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 15.2. do 19.2.

Tento týden doděláme 4. lekci a začneme 5. lekci. Prosím vypište si slovíčka 5. lekce do slovníčků DICTIONARY. V neděli vložím dvě výuková videa a práci s nimi už znáte. Projdeme si je na naší on line hodině jako vždy. Vkládám kvíz na známky o Colinovi. Jeden navíc dávám na hodiny, ale ten není na známky.

VÝUKOVÉ VIDEO- Dokončení lekce 4- zvířata- animals, UČ. str. 31, PS. str. 37

VÝUKOVÉ VIDEO- Začátek lekce 5, There is, there are, postupuj přesně podle instrukcí videa.

QUIZIZZ- Kvíz si podepiš celým jménem a zahraj si ho nejpozději do 19.2. do 10h dopoledne, známku z něj najdeš později v Bakalářích, platnost do 19.2. :)

QUIZIZZ- Tento kvíz je naučný, jen klikej a pročítej si, není na známky, jen si s ním připomeneš hodiny, které jsme stihli ještě ve škole, platnost do 25.2. :)

Děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 8.2. do 12.2.- Dovolila jsem si úkoly vložit o den dříve, mám zítra vyšetření se synem v nemocnici a o víkendu jsem bez internetového připojení, děkuji za pochopení.

Budeme pokračovat v UČ. str. 29- Poetry Competition-Básnická soutěž a 30- Colin :)

Podívejte se na obě videa a pracujte podle instrukcí, vypracujte i cvičení v pracovním sešitě. Projdeme si také ve středu na naší on line hodině.

Zadávám opět kvíz na známky, které najdeš později v Bakalářích. Učte se slovíčka lekce 4, zeptám se Vás na ně :)

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 29+ sea animals :)

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 30- COLIN :)

QUIZIZZ- Kvíz na předložky, které jsme probírali 2x na on line hodině a studovali jste je i z videa, podepiš se celým jménem, známku najdeš později v Bakalářích. Kvíz si zahraj do 12.2. do 10h dopoledne!

Děkuji:)

 

Plán od 1.2. do 5.2.

Tento týden budeme pokračovat ve stupňování přídavných jmen, budeme trénovat předložky- next to- vedle, between- mezi, opposite- naproti, stále máme samozřejmě naše téma- Animals. Postupujte přesně podle výukových videí, zahrajte si oba kvízy, budou oba na známky, tak se nezapomeňte podepsat celým jménem. Dám Vám také jeden trénovací a opakovací kvíz na hodiny, ten není na známky, ale když nemůžeme do školy a trénovat hodiny ve škole, tak alespoň kvíz, ať na hodiny nezapomenete :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Předložky a ptaní se na kde- where něco je..Stihli jsme probrat na minulé on line hodině, přišlo mi, že jste to pochopili, budeme v této látce pokračovat i tento týden, shlédni video a postupuj podle instrukcí :)

VÝUKOVÉ VIDEO- Mezipředmětová hodina, propojená s hudební výchovou, téma opět Animals :)

QUIZIZZ- stupňování přídavných jmen, platnost do 6. 2., kvíz je na známky, tak se podepiš :)

QUIZIZZ- stupňování přídavných jmen, tento kvíz si zahraj až po on line hodině, ještě si k němu řekneme informace. Podepiš se celým jménem, známku najdeš na konci týdne v Bakalářích :) Platnost do 6.2. :)

QUIZIZZ- Time, potrénuj hodiny, platnost do 6.2. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 25.1. do 29.1.

Tento týden pokračujeme 4. lekcí. Doufám, že už máte vypsaná slovíčka a že je doma pilně trénujete :) Zvířátka, to je hračka, že :) Tento týden se naučíme stupňovat přídavná jména a kvíz, který Vám zadám bude tento týden na známky. Podařilo se mi najít jeden vhodný, ale zahrajte si ho prosím až po on line hodině, třeba ve čtvrtek nebo v pátek, ráda bych s Vámi nejdříve některé kvízové otázky probrala na on line hodině :)  Také se nejdříve, než ho budete hrát podívejte na výuková videa :) Zadám ještě jeden kvíz, abychom nezapomněli hodiny, ale ten bude jen opakovací a nebude na známky.

VÝUKOVÉ VIDEO - UČ. str 25, postupuj podle instrukcí také v pracovním sešitě!

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 26, nezapomeň také na pracovní sešit!

QUIZIZZ- Stupňování přídavných jmen, podepiš se celým jménem, ale kvíz si zahraj, až po on line hodině, tento kvíz nevykazuje žádné technické chyby a bude tedy na známky, platnost do 4.2. :)

QUIZIZZ- Opakovací a trénovací kvíz téma Jídlo- Food, platnost do 4.2. :)

QUIZIZZ- Kvíz k potrénování hodin, není na známky, platnost do 4.2. :)

Uvidíme se jako vždy na naší on line hodině, těším se na Vás!

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 18.1. do 22.1.

V tomto týdnu budeme opakovat lekci č. 3 a začneme lekci novou č. 4- Are they monkeys? Jsou to opice? Naším cílovým učivem bude: They´re.. Oni/ ony/ ona jsou..., They aren´t... Oni/ Ony/ Ona nejsou... Are they? Jsou...?, penguin- tučňák, monkeys- opice, funny- legrační, dangerous- nebezpečný, friendly- přátelský, Excuse me- Promiň/ Promiňte! What´s in there? Co je tam uvnitř? Let´s ask the keeper. Zeptejte se ošetřovatele. Budeme pracovat také se slovní zásobou domácích i divokých zvířat, což by pro nás mělo být i opakování a také budeme potřebovat sloveso TO BE. Dám Vám k procvičování několik kvízů na zvířata, to be a na hodiny, které jsem ráda, že jste ještě ve škole tak krásně zvládli a nerada bych, aby je někdo zapomněl, tak si zahrajte kvíz i na hodiny :)

DOMÁCÍ ÚKOL: Vypsat si slovíčka lekce 4 do slovníčku DICTIONARY.

Nezapomeňte na naši on line hodinu, opět jako vždy!

VÝUKOVÉ VIDEO- Zopakování lekce č. 3, práci s videem už znáš.

VÝUKOVÉ VIDEO- Zčínáme novou lekci č. 4, projdi si video a postupuj podle instrukcí.

QUIZIZZ - Opakování lekce 3, platnost do 28.1. Podepisujte se celým jménem, ať vidím, kdo opakoval :)

QUIZIZZ- Animals, zvířata,platnost do 28.1. :)

QUIZIZZ- To be vs to have, platnost do 28.1. :)

QUIZIZZ- What´s the time? Kolik je hodin? Opět opakovací kvíz, není na známky, ale zahraj si ho, ať hodiny nezapomeneš, platnost do 28.1. :)

Vydržte... vím, už je to dlouhé, ale my to zvládneme a dočkáme se zase normální prezenční výuky, už se na Vás ve škole moc těším a děkuji za Vaši spolupráci :)

 

Plán od 11.1 do 15.1.

V tomto týdnu budeme opět pokračovat v tématu hodiny a jídlo. Také nás bude čekat komiksový příběh v UČ. na str.22- Colin in Computerland. Uděláme si ho společně na on line hodině. Na on line hodině si děti tentokrát také vyzkouším ze slovíček 3. lekce. Známku pak zapíšu do Bakalářů. Tento týden zadávám jen kvízy k opakování, ale známkovat je nebudu. Známek z kvízů máme už hodně. Samozřejmě nezapomeňte sledovat výuková videa a plnit s nimi úkoly v pracovním sešitě, ať pak nemáte spoustu práce k dodělávání, až přijdete zase do školy..

VÝUKOVÉ VIDEO- Colin in Computerland, projdi si v učebnici i v pracovním sešitě

VÝUKOVÉ VIDEO- Food in Britain- Jídlo v Británii, projdi si v učebnici i v pracovním sešitě

QUIZIZZ- Potrénuj aktuálně probírané učivo, platnost do 21.1. :)

QUIZIZZ- Aktuálně probírané učivo, určitě si ho zahraj, platnost do 21.1. :)

QUIZIZZ- Kvíz jídlo, platnost do 21.1. :)

QUIZIZZ- Hodiny, nezapomeň trénovat.. What´s the time? Platnost do 21.1. :)

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 4.1. do 8.1.

V tomto týdnu se uvidíme opět na on line hodině se 4.A ve středu v 10.30 a se 4.B také ve středu v 8.00. Distanční výuka pokračuje. V neděli Vám vložím výuková videa, prosím postupujte dle instrukcí na videu, to znamená pracujete i v učebnici a také vypracujete cvičení v pracovním sešitě dle videa! Vkládám také opakovací kvízy, na které stačí kliknout a už pracujete. Podepisujte se celým jménem a známku z kvízu pak najdete v Bakalářích.

VÝUKOVÉ VIDEO- Uč, str. 19, PS, str. 22, Uč. str. 20, je to pro nás opakování, stihli jsme projít ještě před Vánoci

VÝUKOVÉ VIDEO- Uč. str. 21, PS. str. 24- důkladně si video projdi a vypracuj vše tak, jak tě video navádí

QUIZIZZ- Time, hodiny, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit, platnost do 12.1. 2021 :)

QUIZIZZ- To be vs To have, opakování sloves být a mít, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci ohodnotit, platnost do 12.1. 2021:)

QUIZIZZ- Tento kvíz není na známky, ale k potrénování aktuálně probíraného učiva, platnost do 19.1. :)

 

 Děkuji za spolupráci :)

 

Plán od 14.12. do 18.12.

Tento týden budeme pokračovat s tématem Jídlo a Hodiny. Děti hodiny celkem pochopily, ale zatím zkoušíme hodiny jen na jedničky či dvojky, ale jedniček nám přibývá, což je super :) Budeme pokračovat v učebnici na str. 19. a v PS. str. 20 a 21. Protože se blíží Vánoce, připomeneme si tyto svátky a dětem vkládám jak nový kvíz na hodiny, tak i jeden vánoční. Stačí na ně kliknout a už pracujete :)

QUIZIZZ- Jídlo, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- Merry Christmas! Veselé Vánoce!, platnost do 25.12.

QUIZIZZ- Ještě jeden jednoduchý vánoční kvíz :), platnost do 25.12.

QUIZIZZ- hodiny, platnost do 25.12.

Děkuji za spolupráci a přeji krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce :)

 

Plán od 7.12. do 11.12.

Tento týden budeme pokračovat 3. lekcí- téma jídlo, mám rád, nemám rád a přidáme si téma HODINY. Tímto tématem se budeme zabývat poměrně dlouho- několik týdnů a budeme se k němu vracet. Je to totiž téma, které pokračuje i v 5. ročníku. Protože hodiny v angličtině nejsou jednoduché- dětem dávám čas a zkoušíme je nejdříve psát a zkoušet jen na zkoušku, poté jen na jedničky, případně dvojky a když už dětem hodiny jdou, píšeme pravidelně testíky na hodiny. Tento týden dětem hodiny vysvětlím, zapíšeme si vše do školního sešitu a budeme pracovat v UČ. na str. 18, v PS. na str. 19 a 21. Cílové učivo: It´s... o´clock. Je.... hodin. It´s half past... Je půl... What´s the time? Kolik je hodin? I have breakfast/ lunch/ dinner at.... Snídám/ Obědvám/ Večeřím v... sometimes- někdy 

Kdo chce, může si procvičovat angličtinu na QUIZIZZ, stačí jen kliknout a už pracuješ :)

QUIZIZZ- Jídlo- Food, potrénuj slovíčka jídlo, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- rozšíření slovní zásoby Jídlo- Food, projdeme si ještě ve škole, platnost do 18.12.

QUIZIZZ- Tento kvíz si uděláme ve škole společně potom, co vysvětlím hodiny, děti si ho pak můžou doma zkoušet několikrát a trénovat, platnost do 18.12.

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 30.11. do 4.12.

Tento týden se uvidíme normálně ve škole a pracujeme prezenčně. Sjednotíme si co kdo má či nemá z distanční výuky. Zopakujeme si 2. lekci, na kterou je potřeba umět slovíčka- ústně i písemně. Na 2. lekci si koncem týdne napíšeme test. Kdo si zahraje opakovací kvíz a zvládne ho, měl by zvládnout i písemný test ve škole.

Koncem týdne také začneme 3. lekci. Našim cílovým učivem bude:

He/ She likes...On/ Ona má ráda...He/ She doesn´t like... On/ Ona nemá ráda... Does he/ she like...? Má rád/ ráda...? some cereal- nějaké cereálie

UČ. str. 16, PS. str. 18

QUIZIZZ- opakovací kvíz 2. lekce, potrénuj si učivo před testem, platnost do 5.12.

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 23.11. do27.11.

Distanční výuka

Tento týden pokračujeme ještě distančně. Opět postupujte podle výukového videa jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. Opět si zahrajte quizizz a známku pak najdete v Bakalářích. Se 4.A se potkáme na on line hodině ve středu v 10.30 a se 4.B se uvidíme na on line hodině ve středu v 8.00 opět v naší známé on line učebně.

VÝUKOVÉ VIDEO - opakování celé 2. lekce, PS. str 88- vypracuj- a tentokrát mi pošli ofocené do mailu jana.bender@seznam.cz

QUIZIZZ - opakovací kvíz celé 2. lekce, podepiš se celým jménem a známku budeš mít zapsanou do pátku v Bakalářích, platnost do 5.12.

QUIZIZZ - Our world- Náš svět, platnost do 3.12.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 16.11. do 20.11

Distanční výuka

Tento týden vkládám Quizizz, výukové video vložím v neděli. Na obojí stačí jen kliknout a už pracujete. Když hrajete Quizizz, prosím podepisujte se celým jménem, ať můžu Vaši práci vyhodnotit a známku Vám zapsat do Bakalářů. Známka za quizizz má hodnotu 2, odpovídá známce za domácí úkol v prezenční výuce. Ve výukovém videu postupujte přesně podle instrukcí a vypracujte vše k čemu Vás video vyzývá jak v učebnici, tak v pracovním sešitě.

Uvidíme se na on line hodině se 4.A  ve středu v 10.30. 4.B má opět změnu v rozvrhu, protože 1. a 2. třídy se už učí prezenčně ve škole, musíme sladit rozvrh prezenční i distanční , vyučuji v devíti různých třídách a proto 4.B bude mít on line hodinu ve středu v 8.00, Čj se Vám přesune na čtvrtek, místo Aj.

VÝUKOVÉ VIDEO - Colin in Computerland, The Giant Spiders, slovíčka si napiš do DICTIONARY, vše je ve videu :)

VÝUKOVÉ VIDEO - také máte příbuzné v cizí zemi? Our world- Náš svět, UČ. str. 15 :)

QUIZIZZ - Kvíz Our world, podepiš se celým jménem, ať můžu tvoji práci vyhodnotit :), platnost do 27.11.

QUIZIZZ- opakování známých slovíček rodinných příslušníků, stupňování přídavných jmen, platnost do 27.11.

QUIZIZZ- opakování slovíček animals- pets, platnost do 27.11.

 

Děkuji za spolupráci:)

 

 

Plán od 9.11. do 13.11.

Distanční výuka

Na tento týden vkládám další quizizz a další dvě výuková videa vložím hned, jak to půjde. Na quizizz i video stačí jen kliknout a už pracujete :) S pomocí videa pak postupujte přesně v učebnici i pracovním sešitě.

Tento týden prosím trénujte slovíčka 2. lekce. Máte je vypsané ve Vašich slovníčkách a také je najdete v PS. str. 95, vyzkouším Vás ze slovíček na naší další on line hodině- 4.A  ve středu v 10.30. a 4.B ve čtvrtek v 10.00. Na on line hodinu si připravte učebnici AJ a pracovní sešit+ psací potřeby. V příloze do Bakalářů Vám posílám test- pracovní list, který si v pc uložte, dejte povolit úpravy, vyplňte, uložte a pošlete mi v příloze mailem zpět. Blíží se čtvrtletí a bylo by fajn, mít další známku. Zapsala bych Vám ji do Bakalářů. Máte na to celý týden, nespěchá to.

VÝUKOVÉ VIDEO - UČ. str. 12, younger, older, than, mladší, starší, než, My brother is older than me. Můj bratr je starší než já. My mum is three years younger than my dad. Moje mamka je o tři roky mladší než můj taťka.- Zopakuj si, co jsme stihli ještě ve škole.

VÝUKOVÉ VIDEO - UČ. str. 13, PS. str.12, 13. Zopakujte si- prošli jsme spolu na naší první on line hodině, měli byste mít hotovo i v pracovním sešitě.

QUIZIZZ - nový kvíz, podepiš se celým jménem, ať můžu práci ohodnotit, platnost do 22.11.

QUIZIZZ - kvíz oblečení, platnost do 19.11.

QUIZIZZ - zopakujte si slovní zásobu rodinných příslušníků- Relatives, platnost do 20.11.

QUIZIZZ -opakování 1. a 2. lekce, platnost do 20.11.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 2.11. do 6.11.

Distanční výuka

Tento týden vkládám : quizizz k opakování, výukové video vložím hned, jak to půjde. Dál už budete postupovat podle instrukcí z výukového videa- jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. Uvidíme se na on line hodině se 4.A  ve středu v 10.30 a se 4.B ve ČTVRTEK v 10.00.  4.B má změnu v rozvrhu, tak pozor na to! Na on line hodinu si připravte učebnici AJ a pracovní sešit+ psací potřeby. Těm, kteří mi poslali vypracované a ofocené cv.1 ze str. 13 v PS a také vypracovanou str. 17 v PS moc děkuji, mám poznamenáno, kdo vypracoval. Kdo ještě nevypracoval a nezaslal, prosím, ať tak učiní.

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str. 10- číslovky 10-100- pro nás je to opakování, stihli jsme projít ještě ve škole, dále písnička My Brother. PS. str. 9 a 10- pokud máš hotovo, super, projdu si ve škole, až se uvidíme. DOMÁCÍ ÚKOL: vypiš si číslovky do slovníčku DICTIONARY- vše je ve videu

VÝUKOVÉ VIDEO- UČ. str.11, PS.str.11- pokud máš hotovo, super, podívám se, až se uvidíme ve škole. Relatives- Příbuzní, sloveso To Have, umět ho použít i ve 3. os. j.č.- máme probráno i potrénováno, vložím Vám ještě jeden kvíz na toto sloveso :)

QUIZIZZ- opakovací kvíz- Relatives- Příbuzní, platnost do 16.11.

QUIZIZZ-sloveso To Have, platnost do 15.11.

QUIZIZZ- opakování starších slovíček, která znáte, platnost do 13.11.

QUIZIZZ- opakování 1. a 2. lekce, platnost do 13.11.

QUIZIZZ - kdo má vše hotové, může zkusit tento kvíz JEN TAK :) oblečení, platnost do 19.11.

 

Děkuji za spolupráci :)

 

 

Plán od 19.10 do 23.10.

Distanční výuka

Na tento týden vkládám: quizizz, výukové video, v týdnu přidám ještě jedno. Na quizizz a výukové video stačí jen kliknout a už pracujete. Video si můžete zastavit, posunout, jak potřebujete :) Naše on line hodina proběhne se 4.B ve STŘEDU 21.10. v 10h a se 4.A ve STŘEDU 21.10. v 10.30h. Já se přihlásím o pět minut dřív a budu si Vás pouštět do místnosti, jak se mi tam budete ukazovat. Stačí kliknout na moji on line učebnu na mých stránkách a kliknout na meet odkaz a uvidím vás a připojím si vás.  Na hodinu potřebujete UČ. a PS. AJ a psací potřeby. Kdo má přístup na PC a internet- připomínám důležité sdělení, které tlumočím z pedagogické porady a je to i nařízení ministerstva školství- distanční výuka je povinná a pokud se někdo nemůže účastnit on line hodiny, je nutné mi to sdělit a omluvit hodinu.

Výukové video- dokončení a zopakování 1. lekce

PS.str. 87

Výukové video- výukové video začátek 2. lekce, stihli jsme probrat ještě ve škole, tak by Vám toto video mělo posloužit jako malé zopakování toho, co už znáte

Výukové video- gramatika přivlastňování / Dad´s brother/ , opakování slovíček rodina. Toto jsme ještě stihli probrat ve škole, mělo by Vám to jít krásně :)

QUIZIZZ- opakování 1. a 2. lekce :) Platnost do 2.11.

QUIZIZZ- anglická abeceda :) Platnost do 2.11.

QUIZIZZ- opakování starších slovíček :) Platnost do 2.11.

Hra - zahraj si hru a potrénuj slovíčka rodinných příslušníků :)

 

Děkuji za spolupráci 

 

 

 

Plán od 12.10. do 16.10.

V uplynulém týdnu jsem probrala vše, co jsem si naplánovala se třídou 4.B.- tedy s moji polovinou. Se třídou 4.A. jsem se na angličtině viděla jen jednou. Další dvě hodiny spojovala kolegyně Kvíčerová, protože jsem v době naší angličtiny suplovala za nemocné kolegyně matematiku, ČJ, vlastivědu a HV. 4.A si s kolegyní napsala v angličtině malý test, který dopadl dobře, tak jsem dětem známky zapsala do Bakalářů.

V tomto týdnu bychom měli pracovat v UČ. na str. 13, 14 a v PS. na str. 13, 14. Uvidíme, jak to stihneme, nevím, jestli mi paní zástupkyně nenapíše suplování..

Cílové učivo: twins- dvojčata, a guitar- kytara, keyboards- klávesový nástroj, drums- bubny, different- rozdílný, best of all- nejlepší ze všeho, sloveso TO BE a TO HAVE platí stále a průběžně ho trénujeme. Dále nás bude čekat komiksový příběh- Colin in Computerland, tedy: spiders- pavouci, parcel- balíček, calculator- kalkulačka, computer game- počítačová hra, giant- obrovský, steps- schody, spider's web- pavučina, Stop Colin! Zastav Coline! Don't move! Nehýbej se!

Upozorňuji na to, že v případě distanční výuky, mám na svých stránkách zřízenou on line učebnu, kde bych vyučovala on line. Máme to tak nařízené, takto jsme se dohodli a měl by to být náš jednotný komunikační prostředek, plus samozřejmě komunikace v Bakalářích. Doma nejsem vybavená prostředky na natáčení videí- notebook s kamerou a chytrý telefon a mám omezená data. Doufejme, že budeme i nadále vyučovat prezenčně.

DÚ: kontrola vypsaných slovíček v DICTIONARY- Lekce 2- někdo už má hotovo :)

QUIZIZZ- Opakování slovesa TO BE a TO HAVE, odkaz bude platný do 20.10.

Distanční výuka

Výukové video- dokončení a zopakování 1. lekce

PS.str. 87

 

 

 

 

Plán od 5.10. do 9.10.

Tento týden budeme dělat číslovky. Na číslovky 0 - 20 budeme psát malý test. Známe je už ze 3.tř. Procvičovat budeme nově probrané číslovky 20 - 100. Děti je mohou trénovat doma- mají je zapsané ve svých DICTIONARIES a potrénovat je mohou také v odkazu QUIZIZZ, který zde najdete, je aktivní do 14.10.

Dále budeme procvičovat otázky a odpovědi s vazbou HAVE GOT- sloveso mají děti už probrané a procvičené, tak by to mělo jít dobře :) He/ She´s got ... brothers and ... sisters. On/ Ona má ... bratrů a ...sester. He/ She hasn´t got any brothers or sisters. On/ Ona nemá žádné bratry a sestry. How many brothers and sisters have you got? Kolik máš bratrů a sester? Také budeme opět pracovat se slovesem TO BE- které jsme trénovali v měsíci září a teď se nám to bude hodit :) He´s/ She´s five years older/ younger than... Je o pět let starší/ mladší než...

Budeme pracovat v UČ. na str. 10,11,12, v PS. na str. 8,10,11.

QUIZIZZ- odkaz bude platný do 14.10. - potrénuj si anglickou abecedu :)

QUIZIZZ- Opakování 1. a 2. lekce- trénuj aktuální probíranou látku :) číslovky :) - odkaz bude platný do 14.10.

QUIZIZZ- Opakování slovesa TO BE a TO HAVE, odkaz bude platný do 20.10.

QUIZIZZ- Opakování  číslovky, to have, to be :) - odkaz bude platný do 14.10

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den vážení rodiče, moje webové stránky slouží k přehlednosti výuky. Budu Vám sem psát týdenní plán výuky, co budeme s dětmi probírat, dělat a případné domácí úkoly. Když bude třeba v dnešní nelehké době, je zde zřízena i potkávací místnost, kde bude možné provozovat on line hodiny. S Vašimi dětmi se potkáváme 3x týdně. 4.A má angličtinu v úterý, ve středu a v pátek, se 4.B se vídáme v úterý, ve čtvrtek a v pátek.  K výuce angličtiny si děti do hodiny nosí učebnici angličtiny, pracovní sešit angličtiny, dva sešity č.523- školní sešit ENGLISH a slovníček DICTIONARY, kam si budeme psát nová slovíčka a samozřejmě si nosí psací potřeby. V hodině využívám obrázkové karty, interaktivní tabuli, kde mám nahranou jak učebnici, tak pracovní sešit. Zde je spousta interaktivních cvičení. Cvičíme, učíme se básničky, písničky,hrajeme hry- vše zaměřeno na výuku angličtiny. Domácí úkoly jsou ve 4. třídě formou opakovaného učiva a také si děti od měsíce října budou vypisovat jednotlivá nová- v hodinách probraná slovíčka z pracovních sešitů. Vše upřesním, až to bude aktuální. Učebnici máme rozdělenou do jednotlivých lekcí a na každou lekci máme zhruba jeden měsíc. Po každé probrané lekci si napíšeme test, který bude mít poslechovou, čtecí a psací část. Občas budeme psát i menší procvičovací či opakovací test na probrané učivo. První test je už za námi. Testy jsou vždy nahlášené a budu Vám je oznamovat i zde. Minulý test děti měly oznámený a poznamenaný v malém notýsku. Od začátku školního roku jsme na něj trénovali, opakovali si číslovky 0- 20, trénovali sloveso TO BE a sloveso TO HAVE. Několikrát jsme si jednotlivé tvary zopakovali mluvenou i psanou formou, na tabuli, do sešitu, dále slovesa trénujeme i na obrázkových kartách a rozepsané jednotlivé tvary slovesa máme i na kartičkách, které volně rozložím po třídě, říkám jednotlivá osobní zájmena napr. HE a děti si mají stoupnout na tvar IS, řeknu THEY a děti si stoupnou na tvar ARE. Stejným způsobem trénujeme i sloveso TO HAVE. Nebo například řeknu tvar osobního zájmena WE, děti se hlásí a odpovídají tvarem slovesa tedy ARE, řekneme všíchni WE ARE- MY JSME a podobně. Dále jsme si zopakovali jednoduché fráze:  What´t your name? Jak se jmenuješ? My name is.. Jmenuji se.. How old are you? Kolit ti je let, jak jsi starý? I´m ten. How old are you? Je mi deset. Jak jsi starý ty? Řekli jsme si jakou barvu mají naše vlasy, oči.. I have got brown hair and blue eyes. What about you? Jestli máme sourozence. Have you got any brothers or sisters? Máš nějaké bratry nebo sestry? I have got one brother...two sisters...a podobně. Já mám jednoho bratra, dvě sestry.. Obdobně jsme si řekli, jestli máme domácího mazlíčka, zvířátko a podobně. Řekli jsme si, co máme zrovna na sobě. I´m wearing a white T- shirt and blue jeans. What are you wearing? Mám na sobě bílé tričko a modré džíny. Co máš na sobě ty? Co právě nosíš? Celé září opakujeme učivo 3. třídy, z důvodu předešlé distanční výuky. V minulém týdnu jsme si zopakovali slovní zásobu lekcí 1.- 4.

Pokud jste během distanční výuky sledovali krásná výuková videa kolegyně Kvíčerové na jejich webovkách www.kvicerova.estranky.cz , můžete tam její opakovací videa shlédnout znovu- kdo má zájem a čas. Najdete tam také zajímavé on line testy, které prosím on line nedělejte, já s vašimi dětmi testy udělám v naší hodině angličtiny a známku jim zapíšu do ŽK a do bakalářů. Vše jim ještě tento týden v hodině angličtiny vysvětlím a ukážu.

Plán na týden od 21.9 do 25.9

Budeme opakovat lekci 5.- 8. ze 3. třídy. Slovní zásobu máme napsanou ve slovníčkách ze 3. třídy a případné opakovací fráze si připíšeme do našich nových školních sešitů. Tento týden test psát nebudeme. Maximálně se s dětmi domluvím na ústním zkoušení slovíček ze zopakovaných lekcí z minulého týdne, tedy z lekcí 1.- 4. Společně budeme opakovat a připravovat se na další test, který proběhne v týdnu od 29.9.- 2. 10. Doporučuji podívat se na on line testy kolegyně Kvíčerové, ale prosím on line je u ní nedělejte, v týdnu od 29.9.- 2.10. bych si děti tímto způsobem otestovala při hodině. Je potřeba znát slovní zásobu a fráze ze 3. třídy, ale nebojte se, trénujeme je každou hodinu angličtiny a tento týden pokračujeme lekcemi 5.- 8. Samozřejmě je potřeba si slovíčka opakovat a psát i doma na papír, tím si slovíčko dítě lépe zafixuje.

QUIZIZZ - opakovací kvíz 3.a 4. lekce, odkaz bude fungovat do 3. 10. 

 

V každé hodině opakujeme to předešlé naučené, zacvičíme si a zazpíváme, pracujeme s obrázkovými kartami a konverzujeme v kroužku. Děkuji za Vaši spolupráci a podporu a přeji Vám krásný týden :)

Plán na týden od 29.9. do 2.10.

Děti mají domácí úkol. Do slovníčků DICTIONARY si vypíší slovíčka 1. Lekce z PS. str. 95- je to jen 7 slovíček a proto jsme se dohodli, že si mohou začít vypisovat i 2. Lekci- není to ještě nutnost, ale mohou. Tento týden nás bude čekat opakovací test ze 3. třídy, který budou psát i děti ze druhé skupiny. Snažíme se pracovat s kolegyní stejně, opakovací testy zadáváme stejné. Na tento test jsme v uplynulém týdnu v hodinách angličtiny pilně trénovali. Děti procvičují doma tak, že si pročítají slovíčka ze starého slovníčku ze 3. třídy nebo ze slovníčku v PS.- 3. třída. Budeme pracovat v UČ. na str. 7, 8, 9 a v PS. na str. 5, 6, 7

Pokud mají děti chuť, mohou si udělat QUIZIZZ- je to opakování 3. a 4. lekce z minulého ročníku a je platný do 3.10. V pátek bych s nimi měla udělat jestě jeden školní kvíz ve třídě :) Přeji Vám klidné dny :)